Kui lähedal mobiilimastile tohib elada? Kus on usaldusväärne info?

JAGA:



Ajame juttu Astrid Vaiksaarega, kes töötas 10 aastat Microsofti heaks ja nüüd töötab kiirguse reguleerimise heaks. St töötab vabatahtlikuna, tasuta, nagu enamik selle teema aktivistidest üle ilma.
Miks osade mobiilimastide juures on palju suurem kiirgus kui teiste juures? Kust saada oma kodukeskkonna mõõtmiseks kiirgusmõõdukit?
Kas Pirita laste vanemad teavad, et nende kooli katusel on mobiilimast?
Millised on rahvusvahelised kiirgusalased uuringud? Kuidas toimub rakukahjustus?
Mis saab põlvkonnast, kes on olnud eostamishetkest peale kiirguskeskkonnas?
Kust tulid riiklikud lubatud kiirgusnormid, ja miks on need teadlaste poolt lubatud normidest nii erinevad?
Miks teevad mobiiltoodete testimist tootjad ise, miks ei kontrollita testimist riiklikult?
Miks pole USA-s rohkem kohtujuhtumeid?
Mis vastuse sai Astrid Teliast?
Miks tehti Eestis elektrifirmadele nutiarvestid kohustuslikuks?
Miks on telekom nii reguleerimata ala?
Mismoodi hakkab toimima kaugjuhtimise teel toimiv õhksoojuspump, mis on see värkvõrk ehk asjade internet?
Mida küsis Astrid endiselt kolleegilt, kel on 34 seadet korraga võrku ühendatud?

Palun uurige ja aitäh, kui allkirjastate ettevaatusprintsiibil põhinev petitsiooni, mis nõuab Eesti 5G võrgu arendamise edasilükkamist, kuni pole tõestatud selle ohutus:
rahvaalgatus.ee/initiatives/b0d7c521-8cd7-414f-9f52-c15a80838ce0

Ja uurige ka: www.kiirgusinfo.ee/

NB, LISASIN SELLE VESTLUSE JUURDE PALJU LINKE, SIIN: epp-petrone.ee/2019/03/04/kui-lahedal-mobiilimastile-tohib-elada-kus-on-usaldusvaarne-info/

PS. …Muusikahetked meie saate alguses ja lõpus pärinevad mu sõbra Silver Sepa helipilvest, kuula ka: @silversepp

Veel

Epp Petrone podcast
Epp Petrone podcast
Kirjanik Epp Petrone podcast.

Populaarsed

Hiljutised