#39 Kinnise lasteasutuse teenus ja teenusele suunamise tsiviilkohtupraktika analüüs

JAGA:

Kinnise lasteasutuse teenus (KLAT) on mõeldud viimase abinõuna lastele, kelle käitumine ohustab tõsiselt lapse enda või teiste elu ja tervist. Teenuse käigus piiratakse lapse liikumisvabadust kui ühte kõige olulisematest põhiõigustest ja last on võimalik teenusele suunata ainult kohtu kaudu.

Sirle Blumbergi vestluskaaslasteks on kinniste lasteasutuste teenuse juht Enelis Linnas ja Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna analüütik Kätlin Piho, kes räägivad nii KLAT-i suunamisest üldisemalt kui ka KLAT-i suunamise tsiviilkohtupraktika analüüsist.

Kinnisesse lasteasutusse paigutamise kohtupraktika analüüs: www.riigikohus.ee/sites/default/files/analyys/Kinnine_lasteasutus.pdf

Veel

Populaarsed

Hiljutised