Kes on MARAC vabatahtlik ja milliste lugudega ta igapäevaselt kokku puutub?

JAGA:

5. detsembril tähistatakse rahvusvahelist vabatahtlike päeva. Sotsiaalkindlustusamet on aastaid teinud koostööd inimestega, kes panustavad oma väärtuslikku aega teiste heaolusse. Üheks selliseks grupiks on MARAC vabatahtlikud, kes oma tegevusega julgustavad, toetavad ja võimestavad lähisuhtevägivalla ohvreid oluliste otsuste ja sammude tegemisel, mis aitavad neil jõuda turvalisema eluni.

MARAC tähtede taga peitub võrgustikupõhine juhtumikorralduse mudel, mille eesmärgiks on tuvastada kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ohvrid ning kindlustada nende kaitse mitmete asutuste spetsialistide koostöös. Mudel aitab spetsialistidel tuvastada lähisuhtevägivalla ohvri, hinnata tema vajadusi ja probleemi tõsidust ning seejärel kavandada ja pakkuda talle abivõimalusi. Läbi selle on võimalus abivajajat kiiremini märgata, tagada talle vajalik turvalisus ning vähendada korduvaid lähisuhtevägivalla juhtumeid.

Hiljuti kogusime meie vabatahtlike kohta tagasisidet ja rõõm oli lugeda koostööpartnerite Politsei- ja Piirivalveametist saadud kiidusõnu, et mõnikord lahenevad juhtumid ainult tänu vabatahtlikele. „Kui politseil on abipolitseinikud, siis MARAC vabatahtlikud on nagu abiohvritöötajad,“ konstateeriti tagasisides. Töö MARAC vabatahtlikuna annab otsese võimaluse aidata kannatanul jõuda turvalisema eluni ning vabatahtlikule teadmise, et tal on selles olnud äärmiselt oluline roll.

„On nii oluline, et sul on see üks usaldusisik, kelle poole kõigi oma muredega pöörduda,“ kinnitas meile üks lähisuhtevägivalla ohver.

Kui sind kõnetab inimeste toetamine ja sa soovid saada rohkem teada MARAC vabatahtliku tööst või suisa kaalud vabatahtlikuks hakkamist, siis kuula meie värsket podcasti episoodi, kus teemat avavad meie Lõuna piirkonna ohvriabi töötaja Maiju Mumm, MARAC vabatahtlik Johanna Lind ja MARAC vabatahtlike koordinaator Kertu Kesküla.

Veel

Populaarsed

Hiljutised