Sotsiaalkindlustusameti taskuhääling

Jutus on iva! Разговоры о важном!

#38 Lastel on hääl

Meie tänane saade on pühendatud lastele ja sõna saavad vaid lapsed. Oma mõtteid jagavad Lee (6), Piia Bianca (6), Kipp Oskar (8), Jaan (9),...

#37 Vägivallast loobumise tugiliini tegus aasta

Vägivallal on mitu nägu ja ka tugiliinile pöördujate seas on nii mehi kui naisi, kes on mingil hetkel oma elus kasutanud vägivalda. Milline on...

#36 Hoolduspere kui võimalus pakkuda kodu lapsele, kes ei saa kasvada sünniperes

Sel korral räägivad Sirlega asendushooldusest meie asendushoolduse talituse peaspetsialistid Aasa Rohtla ja Eve Mänd. Eestis on ligi 800 last, kes ei saa kasvada oma...

#35 Puude raskusastme tuvastamine lapsel

Kuni 15-aastastel (kaasa arvatud) lastel hinnatakse puude raskusastet kõrvalabi ja toetuse järgi, mida nad võrreldes eakaaslastega igapäevaselt rohkem vajavad. Tervisekahjustus üksi veel puue ei...

#34 Perelepitajate riiklik koolitusprogramm – kellele ja milleks?

Juba juunikuus (2021. aastal) saavad alguse esimesed riikliku perelepitajate baaskoolitusprogrammi koolitused. Miks tulla koolitusele, kellele need on mõeldud ja milline saab olema tulevik pärast...

#33 Kuidas saada noor ringist välja?

„Ringist välja“ on võrgustikupõhine juhtumikorraldusmudel, mille eesmärgiks on harjumuste kujundamine ning toetava ja hooliva võrgustiku loomine alaealise ümber, kellel on kõrge risk tulevikus uusi...

#32 Lastega ja lastele

„Lastega ja lastele“ on tunnustusauhind, millega tänatakse ja tõstetakse esile lapsi, laste heaks panustanud inimesi ja organisatsioon, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on...

#31 История семьи Анны… путь к приёмному родительству

Сегодня своей интересной и трогательной историей о пути к приёмному родительству с нами делится Анна. «Вся жизнь моя готовила меня к тому, чтобы я...