Lauri Lugna: juhi roll on luua selgust ja lihtsust organisatsiooni kui terviku vaates

JAGA:


Minu seekordseks vestluskaaslaseks on Utilitas Tallinn ja Utilitas Eesti juhatuse liige Lauri Lugna. Lauri on pikaaegse avaliku sektori tippjuhina varasemalt töötanud muuhulgas siseministeeriumi kantslerina, peadirektori asetäitjana maanteeametis ja juhatuse esimehena Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuses. Nagu ikka, hakkas mind huvitama, mis mees see Lauri selline on. Nii istusimegi Lauriga maha ja põrgatasime mõtteid, kuidas tema tippjuhiks kujunemise teekond on lahti rullunud ning mida ta oma kogemuste põhjal juhtimise juures kõige olulisemaks peab.

“Juhi rollis on hästi oluline luua organisatsiooni kui terviku vaates selgust. Kui organisatsioonid kasvavad suuremaks kui kümme-viisteist inimest, hakkab reeglina nende toimivusse tekkima keerukusi. Üksused hakkavad toimetama igaüks rohkem oma eesmärkide kallal, üksuste sees kujunevad välja mikrokultuurid ja organisatsiooni kui terviku vaade võib kaduma minna. Olen varasemalt kohanud olukordi, kus üksused hakkavad organisatsiooni sees jõuliselt oma asja ajama või siis üritavad efektiivistamise sildi all teatud ülesandeid teistesse üksustesse nihutada. Kui me aga tõstame tööd ühest kohast teise, siis ega organisatsioon ju tervikuna sellest tõhusamalt toimima ei hakka. Niiet kui üks või teine üksus ajab ennastunustavalt oma asja, ja kitsalt vaadates võibki see õige tunduda, ei pruugi terviku vaates see tegelikult mõistlik olla. Nüüd organisatsiooni tippjuhi roll ongi mõnes mõttes nihutada need kastid struktuurijoonise peal õhku ja saada see organisatsioon jälle tervikult joondatuna toimima. Juhi roll on just nimelt seda selgust ja lihtsust luua organisatsiooni kui terviku vaates. See tähendab ühelt poolt siis rohkem lihtsust ja selgust ning teiselt poolt joondatust ja ühist arusaama, mille nimel me siin kõik koos toimetame.” – Lauri Lugna

Kuulake ikka …

Veel

Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis
Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelishttp://www.valkiainen.ee/blogi
Juhtimiskoolitaja ja coach'i Veiko Valkiainen'i podcast “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” vastab küsimusele: mida tähendab olla edukas juht? Podcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” algselt seatud küsimuseks, millele vestluste käigus vastuseid otsime, on: mida tähendab olla edukas juht? See võtmeküsimus on kogu juhtimispodcasti läbiv punane niit. Veiko missioon on toetada juhtidel ja meeskondadel saavutada soovitud eesmärke keskendudes tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Podcast on koht, kus lisaks temale jagavad juhtimisteemadel oma mõtteid, teadmisi ja kogemusi Eesti erinevad tegevjuhid, tippsportlased, konsultandid-koolitajad ja teised juhtimisega lähedalt kokku puutuvad inimesed. Kuulake ikka!

Hiljutised