Enn Saar: selge siht, fookuse hoidmine, ausad suhted ja otsustusjulgus = edukas juhtimine

JAGA:


Minu seekordseks vestluskaaslaseks on pikaajalise praktilise juhtimiskogemusega meeskondade treener ja juhtide arengu toetaja Enn Saar. Enn on viimase 20 aasta jooksul juhtinud erineva suurusega meeskondi ja ettevõtteid IT ja telekommunikatsiooni sektoris. Viimased aastad on ta keskendunud erinevate ettevõtete meeskondade coachingule ja loonud koos partneritega selleks uue ettevõtte Sunergos. Ennuga arutleme juhtimise olemuse üle nii ühest kui ka teisest küljest; muuhulgas tuleb juttu sellest, kes on edukas juht ja millised on need neli juhi omadust, mis võiksid olla eduka juhi valemi koostisosadeks.

“Edukaid juhte, neid, kes on edukad just seetõttu, et nad on võimekad saavutama enda poolt seatud eesmärke, iseloomustavad 3-4 põhitunnust, mis minu jaoks on jäänud läbi aastate kõlama. Esiteks, selge sihi olemasolu – ehk selgus selles, kuhu juht tahab oma organisatsiooni ja meeskonda tüürida. Juhil peab olema visioon. Teiseks peab juht olema võimeline hoidma kogu meeskonna tegevust järjepidevalt fokusseerituna sihi saavutamise rajal. Sellega käib kaasas ka oskus öelda ‘ei’. Juhil peab olema distsipliini öelda ‘ei’ asjadele, mis viivad tähelepanu ära kõige olulisemalt ja sellega öelda omakorda ‘jah’ konkreetsete asjade ärategemisele, mis aitavad kogu meeskonda lähemale seatud sihile. Kolmandaks usun, et tänapäeval on juhi edukus peidus vahetus, ausas, avatud kontaktis inimestega. Ehk siis juhi põhitööriist on suhe teiste inimestega. Kui sa juhina ei suuda luua kvaliteetset suhet, kus saab ausalt ja otsekoheselt asjadest rääkida, siis sellisel juhul on väga raske oma visiooni ellu viia. Ja ma ütleks neljandaks edukuse teguriks julguse otsustada ja lasta teistel ka otsustada; ning veelgi enam – teha vahet, millisel hetkel millist otsustamise viisi kasutada. Ma tean omast käest, et juhina on oht jääda kinni lõpututesse aruteludesse, mis ei päädi konkreetsete otsutega. Aga mingil hetkel pead sa juhina otsuse vastu võtma. Või siis teine äärmus sellest on, et sa kogud juhina väga palju vastutust enda kätte, mis tähendab, et kõik otsused seisavad pidevalt sinu taga kinni. Need neli asja juhi edukuse määramisel on mulle aastatega jäänud kuidagi pinnale. ” – Enn Saar

Kuulake ikka …

Veel

Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis
Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelishttp://www.valkiainen.ee/blogi
Juhtimiskoolitaja ja coach'i Veiko Valkiainen'i podcast “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” vastab küsimusele: mida tähendab olla edukas juht? Podcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” algselt seatud küsimuseks, millele vestluste käigus vastuseid otsime, on: mida tähendab olla edukas juht? See võtmeküsimus on kogu juhtimispodcasti läbiv punane niit. Veiko missioon on toetada juhtidel ja meeskondadel saavutada soovitud eesmärke keskendudes tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Podcast on koht, kus lisaks temale jagavad juhtimisteemadel oma mõtteid, teadmisi ja kogemusi Eesti erinevad tegevjuhid, tippsportlased, konsultandid-koolitajad ja teised juhtimisega lähedalt kokku puutuvad inimesed. Kuulake ikka!

Hiljutised