Idea360 53: Peeter Marvet – andmed on risk

JAGA:


Uut ettevõtlus ja turundusaate Idea360 hooaega alustame andmete, privaatsuse ja GDPR’i teemadel. Avasaates on külas Zone Media turunduse eest vastutav andmekaitsespetsialist Peeter Marvet, keda üldsus eelkõige tehnokratina teab. Saates kuuleme, kuidas on arusaam andmetest muutunud, milliseid riske toob kaasa andmete hoidmine ja kuidas ehitada ettevõttes üles turvalist süsteemi andmete hoidmiseks ja haldamiseks.

Ideepunkte saatest:

– Suurima viimastel aastakümnetel toimunud andmetega seotud muutusena toob Peeter Marvet välja teadlikkuse kasvu. Täiendava tõuke andis sellele andmekaitse üldmääruse ehk GDPRi jõustumine suve eel.
– Ka fotot võib käsitleda andmena – kui me laeme foto üles näiteks sotsiaalmeediasse, siis meie jaoks on see jäädvustatud hetk elust, arvuti jaoks võib see olla aga suur andmehulk. Arvutid oskavad pildil olevat analüüsida, teha järeldusi ja luua seoseid.
– Vaatamata teadlikkuse kasvule on inimeste võime eristada tõde täielikust jamast väga madal. Siiani on probleemiks Nigeeria kirjad ja spämmi teel müüdavad võltsravimid.
Siiani on olnud ettevõtetes andmete kogumise ja kasutamise osas vähene teadlikkus.
– GDPRi jõustumine on viinud andmete kogumise, käitlemise ja turvamise teema ettevõtte tegevjuhtideni suuresti tulenevalt kaasnevast “hinnasildist” ehk trahviohust.
– Andmed on risk, sest valedesse kätesse sattumisel kujutavad need ohtu nii andme kogujale ja hoidjale kui ka inimestele, kelle andmetest jutt.
– Andmete kogumist ja töötlemist tuleb alustada mõjuhinnangu koostamkoostmisega isest, kus muuhulgast tuleb välja tuua miks andmeid kogutakse, milliseid kogutakse, kuidas neid kasutatakse, kas sellel on võimalik riive inimeste privaatsusele, mis süsteem andmete kogumiseks, käitlemiseks ja hoidmiseks kasutatakse, kuidas on tagatud andmete turvalisus, varundamine jne. Kõik see on ühtlasi kulu.
– GDPRi peamise väärtusena toob Peeter Marvet välja võimaluse andmetega seonduv ettevõttes üle vaadata ja korrastada.
– Turunduses tuleks andmete kasutamise mulje asemel seda päriselt teha

Veel

Havas Marketing 360
Havas Marketing 360https://havas.ee/podcast/
Havas Marketing 360-s kohtuvad turundus, kommunikatsioon ja äride kasvatamine. See on nägemus ja arusaam brändide kasvatamisest ja targast tegutsemisest täna ning tulevikus. Värske saade energiliste, sisutihedate ja põnevate mõtetega ettevõtlus- ja turundusteemadel on kuulatav igal nädalal. Havas Marketing 360-s saavad sõna kommunikatsioonigrupi Havas inimesed ja külalised väljast.

Populaarsed

Hiljutised