Kui vanalt võib vapeda?

JAGA:

Vape kasutamise vanus

Vape kasutamine on muutunud populaarseks alternatiiviks traditsioonilistele sigarettidele. Kuid millises vanuses on lubatud vapeda?

Eesti seaduste kohaselt on elektrooniliste sigarettide kasutamine lubatud täisealistele ehk 18-aastastele ja vanematele. Seadus kehtib kõigile elektroonilistele sigarettidele, sealhulgas ka nendele, mis ei sisalda nikotiini.

Vape seadmete müügi ja kasutamise vanusepiirang on kehtestatud tervisekaitse eesmärgil. Alaealised on tundlikumad nikotiini ja teiste kemikaalide kahjulike mõjude suhtes, mis võivad mõjutada nende arengut ja tervist. Seetõttu on tähtis tagada, et elektrooniliste sigarettide kasutamine oleks piiratud täiskasvanutega.

Eestis on elektrooniliste sigarettide müük ja kasutamine reguleeritud Terviseameti poolt. Terviseamet teostab regulaarselt kontrolli elektrooniliste sigarettide müügikohtade üle, et tagada, et neid müüakse ainult täiskasvanutele. Samuti kontrollitakse, et elektrooniliste sigarettide koostisained vastaksid seadusega kehtestatud nõuetele.

Vape kasutamise seaduslik aspekt

Eestis on vape kasutamise seaduslik aspekt selgelt reguleeritud. Vape seadmete kasutamine on lubatud alates 18-aastasest. Alaealistel on keelatud vape seadmeid osta, müüa ja kasutada. Vape seadmete müügi ja reklaami piirangud on sarnased tavasigarettide seadusandlusega.

Seadme ohutuse seadus sätestab, et vape seadmeid tohib kasutusele võtta ainult juhul, kui need vastavad nõuetele, on tehniliselt korras ning ohutud kasutamiseks. Seadmed peavad olema varustatud kasutamiseks vajalike töökindlate ja -korras juhtimis-, kontroll- ja kaitseseadistega ning olema paigaldatud kasutamiskohale ja seadistatud nii, et seadmest lähtuv oht on minimaalne.

Vape seadmete kontrollimise ja järelevalve eest vastutab Terviseamet, kes teeb koostööd ka teiste ametkondadega, nagu Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Terviseametil on õigus kehtestada piiranguid vape seadmete müügi ja reklaami osas ning teha järelevalvet seadmete tehnilise seisukorra üle.

Milline on E-sigareti vanusepiirang?

E-sigarettide kasutamine on seadusega reguleeritud ning sellel on vanusepiirang. Eestis on e-sigarettide ostmiseks ja tarvitamiseks seadusega kehtestatud vanusepiirang 18 aastat. See tähendab, et alla 18-aastased ei tohi e-sigarette osta ega kasutada.

E-sigarettide vanusepiirang on kehtestatud selleks, et kaitsta alaealisi nikotiinisõltuvuse eest. Nikotiin on tugev sõltuvust tekitav aine, mis võib kahjustada noorte tervist ja arengut. Seetõttu on oluline, et noored ei puutuks kokku nikotiiniga enne täisealiseks saamist.

Kui noorukid hakkavad juba varakult e-sigarette kasutama, võib see kaasa tuua tõsiseid terviseprobleeme. E-sigaretid sisaldavad nikotiini, mis võib põhjustada südameprobleeme, kopsuprobleeme, aju arengu häireid ja muid terviseprobleeme.

Seega on oluline, et noored teaksid, et e-sigarettide kasutamine on seadusega reguleeritud ning sellel on vanusepiirang. Vanemate ja õpetajate roll on oluline noorte teavitamisel e-sigarettide ohtudest ning sellest, et nende kasutamine on ebaseaduslik alla 18-aastastele.

Kas alaealistele on lubatud E-sigareti ostmist?

Eesti seaduste kohaselt on alaealistel keelatud suitsetamine ja suitsuvaba tubakatoote ning tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarbimine. Seega ei ole alaealistel lubatud osta e-sigarette ega nende vedelikke.

Tubakaseadus § 27 keelab suitsetamise alla kaheksateistkümneaastastel isikutel ning selle alusel on alaealistel keelatud suitsetamine ja suitsuvaba tubakatoote ning tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarbimine.

E-sigareti suitsetamine on alates 2018. aastast keelatud samades kohtades, kus tavasigareti suitsetamine, sh söögikohtades, kauplustes, teenindusasutustes, tootmis- ja laoruumides ning koolides ja nende territooriumil.

Seega on alaealistel E-sigareti ostmise ja tarbimise keelatud, sest suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarbimine on keelatud alla kaheksateistkümneaastastel isikutel.

Kas E-sigaret on tavalise sigareti alternatiiv?

E-sigaretid on populaarsust kogunud kui alternatiiv tavalistele sigarettidele. Kuid kas see on tõesti tervislikum valik?

E-sigaretid töötavad elektriliselt ja neid nimetatakse ka veipimisseadmeteks. Need seadmed kuumutavad vedelikku, millest eralduvad aerosoolid, mida kasutaja sisse hingab. E-sigaretid ei sisalda tubakat, kuid enamik neist sisaldab nikotiini.

E-sigareti kasutamine võib olla vähem kahjulik kui tavalise sigareti suitsetamine, kuid see ei tähenda, et see oleks tervislik valik. Tegelikult on e-sigareti aurus sisalduvad kemikaalid endiselt kahjulikud ja võivad põhjustada hingamisprobleeme, südame- ja veresoonkonnahaigusi ning muid terviseprobleeme.

Lisaks sellele, kui e-sigaretid sisaldavad nikotiini, siis suitsetaja nikotiinisõltuvusest ei vabane ning nikotiini kahjulik mõju organismile kestab edasi. Seega, kuigi e-sigaretid võivad olla vähem kahjulikud kui tavalised sigaretid, ei ole need täielikult ohutud.

Veel

Hiljutised