#290 Teadliku ettevõtluse edendaja Triin Raudoja rahast, turvabaasi loomisest ja säraprojektist

JAGA:


Triin Raudoja on mõjukas eestvedaja teadliku ettevõtluse vallas Eestis, kelle elukogemus ja kirg muutuste loomiseks on inspiratsiooniks paljudele. Tema teekond on olnud täis nii väljakutseid kui ka võite, olles kogenud ettevõtluse tumedamat poolt ning läbielanud depressiooni ja läbipõlemist. Kuid need katsumused on teinud temast veelgi tugevama ja innustanud teda pühenduma sellele, et luua maailm, kus igaüks saab elada oma unistuste elu.

Triin on julgelt võtnud vastu rolli nii ettevõtjana kui ka emana, tuues välja ettevõtluse keerukuse ja selle mõju ühiskonnale. Ta on näidanud, kuidas ühildada ettevõtlus ja emaroll ning olla pere ainuke sissetuleku looja naisena, ilma alavääristamata  mehe rolli enda kõrval. 

Oma kogemuste ja teadmistega on Triin saanud innustavaks teejuhiks sadadele naistele, olles üks eelmisel aastal toimunud ettevõtlusfestivali korraldajatest ning kavandades juba uut sündmust juunis teadlikule naisettevõtjale Tartus.

Triin on kaasaegne visionäär, kes on loonud teadliku ettevõtluskeskuse Tartus, kus kokku saavad maagia, teadlikkus, raha ja maisus. Tema lähenemine on ainulaadne, ühendades spirituaalsuse ja finantsalase teadmise ning pakkudes lõõgastust ja mängulisust igapäevaellu.

Tänavu keskendub Triin teadlikule miljonäriteele, olles veendunud, et küsimus ei ole mitte selles, mis on õige või vale, vaid kuidas luua maailma rohkem lõõgastust, mängulisust ja maagiat läbi iseenda ja ettevõtluse. Ta on pühendunud sellele, et inspireerida teisi järgnema oma unistustele ja looma positiivset muutust nii enda kui ka ümbritseva maailma jaoks.

Seekordses saates räägime Triinuga ettevõtlusest, tema teekonnast ettevõtjana, mida on vaja ettevõtjaks olemiseks, kellest saab hea ettevõtja, kuidas alustada ettevõtlusega, millised on olnud Triinu valusaimad hetked äris ja raha seonduvalt, kuidas sobivad naised ja ettevõtlus omavahel kokku, kuidas ühendada enda jaoks spirituaalne ja materiaalne maailm.

MÄRKMED
“Ettevõtlus on kui teraapiavorm, mis aitab kasvatada inimest. Kõige vahvam selle asja juures on see, et ettevõtjana saad sa ka rahaliselt kingitusi sinna juurde. Ettevõtluses on seos raha, elukvaliteedi ja enda kasvamise vahel otsesem kui nt palgatöötaja rollis tegutsedes.”

“Ühiskond ja väline meie ümber mõjutab meid tahest tahtmata. Me ei saa ühiskonna survet endast eraldada ära. Peame ennast õppima tundma, et ühiskonna survele reageerida teistmoodi.”

“Esimese asjana ettevõtluses tuleks hoolitseda enda turvabaasi eest. Me võime seda nimetada ka vundamendiks.”

“On uskumus, et ettevõtlus on kasumi nimel riskeerivate tegevuste tegemine aga tegelikult ei ole.”

“Turvabaasi teenus või toode on midagi, milles sina oled meister. See on midagi, mis tuleb loomupäraselt ja lihtsalt. See on väga lihtsasti tehtav ning teine aspekt on turvabaasi juures see, et ma ei peaks seda igakuiselt aktiivselt müüma.”

“Turvabaasi olemasolu ettevõtjana ei ole kõige seksikam aga ta rahustab närvisüsteemi maha ja annab võimaluse olla mängulisem. See lubab ettevõtlust võtta lõdvemalt.”

“Kasutage teisi inimesi ressursina ära, nemad annavad meile impulsse millegi tegemiseks.”

“Vastutus kaob ära tagant siis kui me läheme enda minalapse varju sisse.”

“Tervendamine tähendab endale tunnistamist.”

“Teadlik ettevõtlus algab sellest kohast, kus sul on okei teha omaviisi ja see toimib ning sul on ka okei teha nii nagu teised teevad ning mõista, et ka see toimib.”

“Valu kogemiseks on vaja luua endale turvaline koht.”

TIMELINE:
00:05:00 – identiteedikärg

00:12:07 – endale turvabaasi loomine läbi ettevõtluse

00:30:52 – säraprojekti pööramine jätkusuutlikuks äriks

00:43:45 – ühisväli ja sellest info lugemine

00:47:30 – kuidas Triinu abile ligi saada

00:52:38 – kuidas meie “minapildi” vanus meid mõjutab

00:58:20 – teadlik ettevõtlus ja selle funktsioon

01:09:00 – tardumine ja selle põhjused

01:31:47 – elutee numbrid ja selle selgitus

01:43:00 – enda karistamine

Veel

Ausad Mehed
Ausad Mehed
Ausad Mehed podcast keskendub isiklikule arengule läbi eneseteadlikkuse ja iseenda analüüsimise edendamise. Saadete eesmärgiks on motiveerida ja inspireerida kuulajaid, olemaks rohkem ausam iseenda vastu, võttes seeläbi suuremat vastutust enda isikliku elu ees. Individuaalne avatus, julgus rääkida ja enda ning teistega läbinisti aus olemine on see, mis kasvatab eneseteadlikkust ning viib parema ja õnnelikuma elu juurde! ​

Populaarsed

Hiljutised