Eestile on suurim väljakutse põhi- ja keskharidusega ning kutsealaste oskusteta inimeste arendamine

JAGA:


Eestis on elukestvas õppes osalemine kõrge, kuid vähem õpivad need, kes seda enim vajaksid. Õppimises on märgatav lõhe rahvuseti – teisest rahvusest elanikud täiendavad end vähem ja piirkonniti – rohkem Põhja-Eestis. Probleemiks on katkenud haridusteega noorte suur osa rahvastikus. Õppimise vastu huvi tekitamiseks ja tasemeõppesse naasmise toetamiseks sobivad hästi vabahariduses pakutavad võimalused: isiksuse arengut, loovust, ettevõtlikkust, kodanikuaktiivsust arendavad koolitused jm.

Arutelujuht: Anzori Barkalaja
Arutelus osalejad: Siirius Sikka (vabaharidusliku koolituskeskuse esindaja), Terje Paes (õpioskuste koolitaja vabahariduses, isikuarengu koolitaja ja aasta koolitaja 2020), Igor Jallai (ettevõtja, kohaliku omavalitsuse esindaja)

Arutelu korraldaja: Eesti Vabaharidusliit

Veel

Arvamusfestival
Arvamusfestivalhttps://arvamusfestival.ee/
Arvamusfestival toimub iga aasta augusti teisel nädalavahetusel Paides. Tegemist on ärksate ja aktiivsete inimeste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ja ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis.

Hiljutised