Veiko Valkiainen ja Indrek Põldvee: juhid alahindavad isikliku persoonibrändi mõju ja olulisust

JAGA:


Minu seekordseks vestluskaaslaseks on Eesti oma Mr LinkedIn, Indrek Põldvee. Istusime Indrekuga maha, et lobiseda juhtide persoonibrändingu teemadel. Meie vestluse ajendiks sai ühine tõdemus, et Eesti juhid peavad reeglina isikliku persoonibrändiga tegelemist pigem väheoluliseks. Omavahelise mõttepõrgatuse käigus püüame lahata, miks on nii, et paljud Eesti juhid täna ikkagi ei näe persoonibrändingus konkurentsieelist, ei teadvusta selle mõju ega olulisust nii iseenda kui ka oma organisatsiooni edukuses. Ja seeläbi provotseerime sõbralikult juhte oma seniseid arusaamu küsimärgi alla seadma ning kutsume üles oma persoonibrändi teadlikult arendama.

Kuulake ikka …

Veel

Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis
Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelishttp://www.valkiainen.ee/blogi
Juhtimiskoolitaja ja coach'i Veiko Valkiainen'i podcast “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” vastab küsimusele: mida tähendab olla edukas juht? Podcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” algselt seatud küsimuseks, millele vestluste käigus vastuseid otsime, on: mida tähendab olla edukas juht? See võtmeküsimus on kogu juhtimispodcasti läbiv punane niit. Veiko missioon on toetada juhtidel ja meeskondadel saavutada soovitud eesmärke keskendudes tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Podcast on koht, kus lisaks temale jagavad juhtimisteemadel oma mõtteid, teadmisi ja kogemusi Eesti erinevad tegevjuhid, tippsportlased, konsultandid-koolitajad ja teised juhtimisega lähedalt kokku puutuvad inimesed. Kuulake ikka!

Hiljutised