Pille Parind-Nisula: juhtidel on vajadus igapäevaselt kraadida organisatsiooni liikmete temperatuuri

JAGA:


Käesolev episood on valminud koostöös innovatiivseid töötajate uuringute lahendusi pakkuva start-up’i Moticheck’iga. Minu seekordseks vestluskaaslaseks on juhtimisekspert ning Moticheck’i müügi- ja kasvujuht Pille Parind-Nisula. Arutleme Pillega, miks on juhtidel üha suurem vajadus igapäevaselt nö kraadida oma organisatsiooni liikmete temperatuuri, kuidas Moticheck’i kui juhtimistööriista kaudu ehitada organisatsioonis tagasisidekultuuri ning kuidas see kõik aitab omakorda kaasa hoolivuse ja meeskonnatunde ning läbipaistvuse ja vastutustunde kasvule organisatsioonis.

“Nüüdseks oleme juba enam kui poolteist aastat töötanud pidevalt muutuvates oludes. Nii väliskeskkond tervikuna kui ka selle mõjul organisatsioonide sisesed koostöö- ja suhtlusmustrid on olnud pea peale pööratud. Muutunud olud, eelkõige distantsilt töö ja virtuaalsele suhtlusele üleminek, on seadnud juhtimisele uusi ning palju kõrgemaid nõudmisi. Olukorra hindamine ja organisatsiooni puudutavate otsuste langetamine vaid kitsa juhtide seltskonna vaatenurgast pole enam kindlasti piisav. Muutuste keskel vajame senisest enam kõigi meeskonnaliikmete kaasatust ja mõtteid, et adekvaatsemate otsusteni jõuda. Seetõttu on järjepidev meeskonna pulsi mõõtmine muutunud üha olulisemaks teemaks juhtide prioriteetide hulgas. Juhina on sul üha suurem vajadus teada, mida inimesed organisatsiooni sees tunnevad, vajavad ning millega nad maadlevad ja mida väärtustavad. Vastasel korral oled juhina, piltlikult öeldes, autoroolis ilma, et sul oleks infot selle kohta, kui suur on kiirus, mis on mootori töötemperatuur, kas auto on tehniliselt korras ning kas kuskilt hakkab mõni jupp järgi andma või on seda juba teinud. Paljud on aga täna olukorras, kus ei ole mõõdetavalt kaardistatud ei muutusi, ootusi ega kogemusi. Nii on pidev organisatsiooni temperatuuri mõõtmine muutumas tähtsamaks kui kunagi varem. Senised kord aastas tehtavad töötajate rahulolu ja motivatsiooni uuringud ei oleks isegi pandeemiata enam piisavad, sest muutused on kiired ja dünaamikat need ei ava. Ka kvartaalne lähenemine ei taga kindlust, et jooksvate juhtimisotsuste tegemiseks vajalik info pole juba aegunud. Kiiresti saame kohaneda vaid juhul, kui meil on töötajatega sisse seatud hea igapäevane suhtluskanal, mis ideaalis toimib märkamatult koos meie igapäevase tööeluga ning annab töötajatele võimaluse oma hääl ja arvamus kuuldavaks teha analoogselt like’iga Facebook´is või südame vajutamisega Instagramis.” – Pille Parind-Nisula

Kuulake ikka …

Veel

Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis
Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelishttp://www.valkiainen.ee/blogi
Juhtimiskoolitaja ja coach'i Veiko Valkiainen'i podcast “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” vastab küsimusele: mida tähendab olla edukas juht? Podcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” algselt seatud küsimuseks, millele vestluste käigus vastuseid otsime, on: mida tähendab olla edukas juht? See võtmeküsimus on kogu juhtimispodcasti läbiv punane niit. Veiko missioon on toetada juhtidel ja meeskondadel saavutada soovitud eesmärke keskendudes tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Podcast on koht, kus lisaks temale jagavad juhtimisteemadel oma mõtteid, teadmisi ja kogemusi Eesti erinevad tegevjuhid, tippsportlased, konsultandid-koolitajad ja teised juhtimisega lähedalt kokku puutuvad inimesed. Kuulake ikka!

Populaarsed

Hiljutised