Dali Kask: loovuse soodustamiseks tuleb mõtteprotsesside kõrval aktiveerida ka meie kujutlusvõime

JAGA:


Minu seekordseks vestluskaaslaseks on muusikaterapeut ja loovuskoolitaja Dali Kask. Märksõnad, mis Dalit iseloomustavad, on muusika, psühholoogia, teraapia ja loovuse valdkond laiemalt. Ta on õppinud Riiklikus Konservatooriumis muusikapedagoogikat ja koorijuhtimist, psühholoogiat Stockholmi Ülikoolis, muusikapsühholoogiat Uppsala Ülikoolis, muusikateraapiat Stockholmi Kuninglikus Muusikakõrgkoolis, kunstiteraapiat Tallinna Ülikoolis. Täna viib Dali läbi loovuskoolitusi, samuti juhtide ja meeskondade arenguprogramme. Mind on ikka ja jälle paelunud loovuse rakendamine juhtimises ja seetõttu oli hea meel istuda Daliga maha ning põrgatada mõtteid, kuidas juhid saaksid paremini kasutada oma meeskonna loovat potentsiaali leidmaks erinevatele probleemolukordadele parimaid lahendusi.

“Loovuse uurijad ja ajuteadlased on leidnud, et need spetsiifilised keskused ajus, kust loovad impulsid käivituvad, toimivad ikkagi kõige paremini rahuseisundis. Kui meie aju on rahulik, siis liigub ajutegevus alfalainete peale ning aktiveerub selline aju osa, mida nimetatakse limbiliseks süsteemiks. See on see koht neuroloogilisel tasandil, kus ilmnevad uued ideed, ilmutuvad uued lahenduskombinatsioonid ja inimestel tekib võimekus hakata nägema alternatiivseid võimalusi situatsioonides, mis esmasel pilgul tunduvad raskesti lahendatavad olemasolevate ressursside ja valikute juures. Seetõttu on oluline aju limbilise süsteemi aktiivsust nö treenida ja toita, et laiendada oma võimaluste nägemise võimet. Kui lapseeas on meie maailmapilt oma mängulisuses väga fantaasiarikas, siis täiskasvanuikka jõudes on meie mõttemustrid oluliselt jäigemaks ja kitsamaks kristalliseerunud. Küsimus nüüd ongi selles, et kuidas me siis täiskasvanuna saaksime seda limbilist süsteemi turgutada ja virgutada? Loovuse seisukohalt mõjub ajutegevusele väga hästi näiteks füüsiline aktiivsus ja sportimine, mille tagajärjel käivituvad teised ajukeskused, mitte niivõrd analüütilised ja ratsionaalsed mõtteoperatsioonid. Samuti soodustab loovuse avaldumist erinevate loominguliste teoste ja kunsti nautimine ning humanitaarvaldkond laiemalt, sest see kõik aitab vaigistada ja rahustada domineerivaid mõtteprotsesse ning aktiveerida meie kujutlusvõimet. Juhtide roll meeskonnas loovuse soodustamisel seisneb eelkõige psühholoogiliselt turvalise ja avatud keskkonna kujundamises, kus inimestel on nende tööks vajalikud baasvajadused rahuldatud ning neile on antud ka piisavalt vabadust ja iseseisvust erinevate lahendusteede välja töötamiseks ja rakendamiseks.” – Dali Kask

Kuulake ikka …

Veel

Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis
Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelishttp://www.valkiainen.ee/blogi
Juhtimiskoolitaja ja coach'i Veiko Valkiainen'i podcast “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” vastab küsimusele: mida tähendab olla edukas juht? Podcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” algselt seatud küsimuseks, millele vestluste käigus vastuseid otsime, on: mida tähendab olla edukas juht? See võtmeküsimus on kogu juhtimispodcasti läbiv punane niit. Veiko missioon on toetada juhtidel ja meeskondadel saavutada soovitud eesmärke keskendudes tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Podcast on koht, kus lisaks temale jagavad juhtimisteemadel oma mõtteid, teadmisi ja kogemusi Eesti erinevad tegevjuhid, tippsportlased, konsultandid-koolitajad ja teised juhtimisega lähedalt kokku puutuvad inimesed. Kuulake ikka!

Populaarsed

Hiljutised