Coachinguga eduelamusteni

JAGA:


Käesolev episood on järjekordne mõtisklus coachingu teemadel. Seekord arutlen valjult, mida tähendab olla edukas ja millal me lubame iseendal tunda ennast edukana.

“Üks valdkond, mida ma coachingus kindlasti ka puudutan, on kliendi arusaamine ja teadlikkus sellest, millal ta lubab iseendal tunda ennast edukana. See on ülimalt põnev teema, mille osas coachitavatel on erinevad nägemused – väga erinevad standardid ja kriteeriumid –, millal öeldakse iseendale, et ma olen edukalt toimetanud. Et see latt, mis on õnnestumise kriteeriumiks seatud, on üpris erineva olemuse ja kõrgusega. Kui püüda ise vastata sellele küsimusele, millal te olete ennast tundnud õnnestununa, võitjana, siis tavapäraselt on selleks ikkagi mingid konkreetsed käega katsutavad ja mõõdetavad ootused või tulemused. Pahatihti aga juhtub nii, et me ise küll pingutame 100% ja paneme käiku kõik oma senised oskused, võimed ja kompetentsid, kuid, ükskõik, mis põhjusel, see ihaldatud tulemus siiski ei realiseeru. Paratamatult on elu nii mitmetahuline ja sõltuvuses väga paljudest erinevatest teguritest, mis kõik mängivad suuremal või vähemal määral rolli selles, kuidas meil elus läheb. Me ei suuda kõiki erinevaid faktoreid kontrollida. Kui ma aga nüüd ei saavuta seda oodatud tulemust – näiteks esikohta jooksuvõistlusel või mis iganes teie soovitud eesmärk oli –, siis ei pruugi see ju veel automaatselt tähendada, et ma olen ebaõnnestunud!? Või et ma ei võiks ennast hoopistükkis tunda edukana!? Mida teeb meie emotsionaalne meeleseisund olukorras, kus me piltlikult öeldes oleme endast rajale jätnud kogu energia, aga pole siiski saavutanud oodatud esikohta? Kas see on ikka adekvaatne edukuse mõõdupuu? Ma julgustan kõiki sügavamalt läbi mõtlema, mis teie jaoks ikkagi edu defineerib. Millest sõltub sinu meeleseisund, sinu emotsionaalne seisund pärast seda, kui sa oled oma soorituse või pingutuse ära teinud? Ükskõik, milliseks see mõõdetav tulemus siis lõpuks ka ei kujuneks, olenemata nö lõppresultaadist, kõige olulisem on enda jaoks määratleda, millal sa lubad tunda ennast edukana. Ma julgeks siinkohal välja pakkuda mõttekäigu, et edukana tunneksid ennast juhul, kui oled soovitud tulemuse nimel andnud endast parima. Kui sa oled oma eesmärgi saavutamise nimel pannud mängu kogu oma arsenali, andnud endast maksimumi nii hetkel olemasoleva energia kui ka oskuste vaates, siis võiksid südamerahuga endale pai teha ja öelda, et oled olnud edukas. Minu arvates polegi rohkem vaja selleks, et tunda eduelamust. See on täiega piisav.” – Veiko Valkiainen

Kuulake ikka …

Veel

Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis
Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelishttp://www.valkiainen.ee/blogi
Juhtimiskoolitaja ja coach'i Veiko Valkiainen'i podcast “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” vastab küsimusele: mida tähendab olla edukas juht? Podcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” algselt seatud küsimuseks, millele vestluste käigus vastuseid otsime, on: mida tähendab olla edukas juht? See võtmeküsimus on kogu juhtimispodcasti läbiv punane niit. Veiko missioon on toetada juhtidel ja meeskondadel saavutada soovitud eesmärke keskendudes tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Podcast on koht, kus lisaks temale jagavad juhtimisteemadel oma mõtteid, teadmisi ja kogemusi Eesti erinevad tegevjuhid, tippsportlased, konsultandid-koolitajad ja teised juhtimisega lähedalt kokku puutuvad inimesed. Kuulake ikka!

Hiljutised