Minu seekordseks vestluskaaslaseks on Tallinna Ülikooli sotsiaalpsühholoogia professor ja haridusuuenduse tippkeskuse üks eestvedajaid Mati Heidmets. Mati on olnud Tallinna Ülikooliga (endise Tallinna Pedagoogikaülikooliga) seotud juba 1980. aastast. Muuhulgas oli ta aastaid ülikooli sotsiaalteaduskonna dekaan ning viis aastat ka ülikooli rektor. Julgen väita, et tema on see mees tänu kellele said pikalt kestnud ideelised linnalegendid Tallinna Ülikoolist 2005. aastal reaalselt tegelikkuseks. Matiga räägimegi, mis teeb ühest juhist päris liidri.

“Minu arvates on juhi kõige suurem ülesanne tegelikult välja mõelda, mida sellel organisatsioonil tulevikueduks kõige rohkem vaja on. Kui juht asub organisatsiooni etteotsa, siis tal peab endal olema mingi selge arenguidee. Seda tüüpi juhti, kes kutsub inimesed laua taha ja küsib, mida ma siis nüüd tegema peaks, ma arvan, et ei ole vaja. Juhil peab olema oma peas mõte, mida ta soovib oma rollis oldud aja jooksul ellu viia. See tähendab seda, et juhil tuleb hoomata laiemat pilti — millises seisus see organisatsioon hetkel on, milline on väliskeskkond, kus opereeritakse ja kuidas selles kogupildis peaks organisatsioon edasi liikuma. See idee tekib läbi selle, et juht vaatab nö punnis silmadega maailma ja proovib aru saada, mis ja miks siin toimub ning sellise suure pildi põhjal oskab siis tuletada selge idee, mille ta oma juhtmõtteks võtab. Kui Sul juhina endal mingit ideed ei ole, vaid piltlikult öeldes hoopis loed ajalehest, mida tarka teised arvavad, siis see tavaliselt ei tööta. Selge juhtmõtte või- idee tuletamine ja läbi tunnetamine ongi üks olulisemaid juhi kvaliteedi näitajaid, mis omakorda annab võimaluse kogu ülejäänud meeskonnale selgeid sihte pakkuda. Sellele juhtideele tuleb tal siis saada esmane toetus ja seejärel tõmmata kogu masinavärk idee teostuse taha. Mina hakkasin rektoriks peamiselt selle mõttega, et kutsuda ellu Tallinna Ülikool. Kui see idee sai viie aastaga sisuliselt tehtud, siis sellega sai ka minu ametiaja põhiülesanne täidetud. Ka täna toimetades haridusuuenduste valdkonnas näen mitmeid koolijuhte, kellel on see selge mõte kuskil kuklas olemas, neil on see säde silmis, mida nad soovivad oma kooliga ära teha, ja siis paratamatult hakkavad asjad ka jõudsamalt edasi liikuma. Seda tüüpi liidreid võiks meil rohkem olla.” — Mati Heidmets

Kuulake ikka …