Richard Anniloga efektiivse altruismi kogukonna arendamisest

JAGA:


Risto Uuk rääkis selles taskuhäälingu osas Richard Anniloga, kes on Tartu efektiivse altruismi grupi eestvedaja ja Tartu Ülikooli informaatika üliõpilane. Nad vestlesid efektiivse altruismi kogukonna arendamisest üldiselt, aga kitsamalt efektiivse altruismi kogukonna arendamise mudelitest, rahvusvahelisest liikumisest ja Eesti kogukonnast ning võimalustest efektiivses altruismis ise osaleda.

Allikad, mis vestlust toetasid või jutuks tulid:

– Kogukonna arendamise mudelid: www.centreforeffectivealtruism.org/models-of-community-building/
– Efektiivne Altruism Eesti tegevuskava: efektiivnealtruism.org/tegevuskava/
– Efektiivne Altruism Eesti tegevuste 1. kvartali kokkuvõte: efektiivnealtruism.org/2019/03/12/efektiivne-altruism-eesti-tegevuste-kokkuvote-12-18-03-19/
– Efektiivne Altruism Eesti tegevuste 2. kvartali kokkuvõte: efektiivnealtruism.org/2018/12/05/efektiivne-altruism-eesti-tegevuste-kokkuvote-09-18-11-18/
– Efektiivse altruismi rahvusvahelise kogukonna demograafilised andmed: forum.effectivealtruism.org/posts/S2Sonawxz2cY4YdXK/ea-survey-2018-series-community-demographics-and
– Efektiivse altruismi kogukonna arendamise väärtus: 80000hours.org/problem-profiles/promoting-effective-altruism/
– Efektiivse altruismi kogukonna visioon: www.centreforeffectivealtruism.org/ceas-current-thinking
– Efektiivse altruismi organisatsioonidesse on väga raske tööle saada: forum.effectivealtruism.org/posts/jmbP9rwXncfa32seH/after-one-year-of-applying-for-ea-jobs-it-is-really-really
– Võimalused panustamiseks efektiivse altruismi kogukonnas: efektiivnealtruism.org/vota-osa/

Veel

Efektiivne Altruism Eesti
Efektiivne Altruism Eestihttps://www.efektiivnealtruism.org
Tere tulemast kuulama efektiivse altruismi taskuhäälingut! Efektiivne altruism on filosoofia ja ühiskondlik liikumine, mis kasutab tõendeid ja hoolikat analüüsi, et leida kõige tõhusamad viisid teiste aitamiseks. Selles taskuhäälingus vestleme inimestega, kes on ühel või teisel moel efektiivse altruismiga seotud ning püüame vestluste kaudu leida kõige efektiivsemaid annetusvõimalusi ja mõjusamaid karjääriteekondi.

Populaarsed

Hiljutised