Ühisrahastusinvestor, InvesteerimisRaadio hääl ja Rahapuu blogi autor Tauri Alas esines InvesteerimisFestivalil ning jagas enda mõtteid sellest, kuidas mõjutab psühholoogia ühisrahastusse investeerimise strateegiat.