#164 Kaido Kama ja Kristjan Zobel, "Ühispõllu tragöödia"

JAGA:

Kuuekümnendate aastate lõpus avaldas USA ökoloog Garret Hardin [1] ajakirjas Science ülerahvastusprobleemi käsitleva artikli “Ühispõllu tragöödia”. Hardin väitis, et miljonite üksikindiviidide iseseisvad soojätkamisotsused põhjustavad inimeste arvu kiirest kasvust tingitud loodusvarade nappuse. Oma arutluskäigu toetuseks tõi Hardin näite keskaegsest Euroopast, kus külakogukonnale kuulunud maa liigse karjatamise käigus sageli viljatuks muutus. Asi oli selles, et igal üksikul taluperel oli selge huvi oma lehm ühispõllule saata, sest sellest saadav tulu kuulus otse talle, samal ajal kui ülekarjatamisest tingitud kulu langes kogu külale. Sealt alates tähistabki ühispõllu tragöödia majanduskirjanduses tihti korduvat olukorda, kus eraomandiõiguste puudumise tõttu tekib indiviididel ajend mingit ühisvara üle kasutada, sest kellelgi neist ei ole kõnaluse hüvisega mingit pikemaajalist plaani.

Umbes nii artulesin ma oma “Kassi nurinates” [2] ilmunud laastukeses “Ühispõllu tragöödia”. Garret Hardin tuli jutuks ka 7. juunil Tartus salvestatud vestlusringis Kaido Kama ja Kristjan Zobeliga. Kokku tõi meid eelmisel aastal ilmunud Kristjani raamat “Ökoloogia võhikutele” [3]. Hardin tuleb jutuks selle raamatu 25. peatükis “Üks tragöödia teise otsa”. “Lisaks ühisvaratragöödiale on ta tuntud ka nn Hardini Esimese Inimökoloogia Seaduse järgi,” kirjutab Kristjan Zobel. “Me ei saa kunagi teha korraga ainult ühte asja. Igal vahelesegamisel looduse toimimisse on arvukalt tagajärgi, millest paljud on ennustamatud.”

Mul on tunne, et Hardini eelmainitud artiklist lugesin ma esimest korda “20. sajandi kõige huvitavamast panpsühhistlikust filosoofist” Alfred North Whiteheadist [4], kelle 1925. aastal ilmunud raamatust “Teadus ja moodne maailm” [5] kirjutasin ma neli aastat tagasi väikese nupukese [6] Eesti Ekspressi suverubriiki “Filosoof päevitab”.

Hardin ei kirjuta Whiteheadist aga seoses panpsühhismiga, vaid tragöödiaga. “Kaasahaarava tragöödia põhiolemus ei peitu kurbuses, vaid sündmuste käigu pühalikus halastamatuses. Saatuse paratamatust valgustavad inimelu juhtumid on aga tõepoolest kurjad, sest pääsemise võimatus tehakse meile näidendis selgeks just läbi selliste juhtumite,” kirjutab Whitehead “Teaduses ja moodsas maailmas”, millele Hardin oma artiklis tähelepanu juhib.

Head uudistamist!

H.

—————————————

[1] en.wikipedia.org/wiki/Garrett…

[2] www.apollo.ee/kassi-nurinad.html

[3] www.postimehekirjastus.ee/raa…

[4] youtu.be/b4fA-pqcuc0?t=1

Veel

Tähenduse teejuhid
Tähenduse teejuhidhttp://www.burke.ee
Edmund Burke’i Selts on kodanikeühendus, mille liikmed peavad oluliseks lääne tsivilisatsiooni alusväärtusi – üksikisiku vabadust ja vastutust, turumajandust ning riigivõimule seatud konstitutsioonilisi piiranguid.

Populaarsed

Hiljutised