#117 Raivo Alla ja Erki Lind, "Sakraalne ja profaanne"

JAGA:

Mircea Eliade (1907—1986) oli Rumeenia päritolu usundiuurija ja romaanikirjanik, kes on eesti keeles esindatud kümnekonna raamatuga, nende hulgas “Jaaniöö”, Šamanism: arhailised ekstaasitehnikad” jne “Uurimus usundiloost”.

Viimasele kirjutatud järelsõnas ütleb Erki Lind: “Oluliseks saab see, kuidas inimesed on aja jooksul püha tajunud ja kuidas see on nende käitumist mõjutanud. Esiteks on püha Eliade järgi tavalisest või mittepühast täiesti teistsugune, midagi olemuslikult erinevat. Ta ise kasutas selle mõtte edasi andmiseks saksa keelt, öeldes, et püha on ganz andere. Pühaga seostus “primitiivsele” või religioossele inimesele ka võim ja vägi ning mis kõige olulisem — püha on “tõeline”. See tähendab, et inimese igapäevaelu ja kogu teda ümbritsev maailm ei ole päris, vaid on mittetõeline. Selle tõttu on religioosse inimese kogu püüdlus elus suunatud tõelisuse poole ning loomulikult ka väe ja võimu poole. Inimesed tahavad väega esemeid, olla väega kohtades ning taasluua aega, mis on päriselt. Nende suurim eesmärk on täielikult tõelisusse jõuda või sellesse tagasi pöörduda. Sakraalne ja profaanne on Eliadel ontoloogilised mõisted, mis oma põhisisult tähendavad kahte erinevat olemise viisi.”

Erki Lind on ka üks tänastest saatekülalistest.

Peatse kohtumiseni!

H.

Veel

Tähenduse teejuhid
Tähenduse teejuhidhttp://www.burke.ee
Edmund Burke’i Selts on kodanikeühendus, mille liikmed peavad oluliseks lääne tsivilisatsiooni alusväärtusi – üksikisiku vabadust ja vastutust, turumajandust ning riigivõimule seatud konstitutsioonilisi piiranguid.

Populaarsed

Hiljutised