Toomas Trapido: kujunda meeskonna ühistarkust rakendav juhtimiskultuur

JAGA:


Minu seekordseks vestluskaaslaseks on Toomas Trapido, mees, kelle tegemisi ja maailma on juhtinud ühelt poolt rohelise mõtteviisi edendamine ja teisalt inimgruppide ühistarkust toetav eestvedamine. Toomase taust on põnev ja kirju – mida kõike ta teinud ei ole! Ta on bioloogi haridusega, töötanud Karula Rahvuspargis keskkonnakaitsjana ja Eestimaa Looduse Fondi juhina. Ta oli Erakonna Eestimaa Rohelised esindajana XI Riigikogu liige, lisaks on ta ka üks liikumise “Teeme ära!“ käivitajaid. Alates 2014. aastast on tema põhitegevus aga seotud haridusega – õpetades Tallinna Vabas Waldorfkoolis, Tallinna Ülikoolis, Gaia Koolis ning Gaia Akadeemias, mille üheks eestvedajaks ta on. Puutusin Toomasega hiljuti kokku Tartu Ülikoolis ja sain aru, et tema on kindlasti üks neist inimestest, kellega tahan podcasti teha. Mind paelus eelkõige just gruppide võimekus kasutada ühistarkust. See on teema, mis võiks organisatsioonide juhtimises laiemalt rakendust leida.

“Mind paeluvad grupitöö meetodid, mille ühiseks tunnuseks on ühistarkuse (ingl k collective wisdom of the crowd) rakendamine. Küsimus, millele seal vastust otsitakse, ongi: kuidas paremini ära kasutada ja esile tuua erinevate inimgruppide – meeskondade, kogukondade, organisatsioonide, ettevõtete – iseorganiseerumisvõimet ja meeskondlikku tarkust, mis selles konkreetses inimgrupis peidus on? Ühistarkusest lähtuvaid meetodeid on muidugi palju, näiteks avatud ruumi meetod, ringi meetod, sotsiokraatia jne. Nende meetodite ühiseks nimetajaks on soov rakendada võimalikult tõhusalt ja iseorganiseeruvalt seda ühist tarkust, kirge ja innustumist, mis selles inimkoosluses eksisteerib, ja aidata see välja tuua moel, kus sellist välist juhtimislikku sekkumist oleks vaja minimaalselt. See on kiirelt kasvav eestvedamisvaldkond, mis põhineb alusprintsiibil, et teatud tingimustel on grupp inimesi targemad kui üksikud eksperdid ning nad suudavad üheskoos oma meeskonna jaoks teha kõige adekvaatsemaid otsuseid, äratada liikmetes eestvedamise soovi, töötada kiirelt läbi hulgaliselt ideid jne. Mul oli endal imeline võimalus õppida avatud ruumi meetodit otse selle looja Harrison Oweni käest. Avatud Ruumi meetod seab inimese kesksele kohale ning võimaldab igaühel aktiivselt osaleda ja tulemustesse panustada. Minu jaoks oli tollel ajal see kogemus tohutult silmi avav ja maailma avardav, tõeline ahhaa-elamus – et sellised iseorganiseerumisel ja kaasamisel põhinevad grupitöö meetodid annavad nii ägedaid tulemusi.” – Toomas Trapido

Kuulake ikka …

Veel

Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis
Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelishttp://www.valkiainen.ee/blogi
Juhtimiskoolitaja ja coach'i Veiko Valkiainen'i podcast “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” vastab küsimusele: mida tähendab olla edukas juht? Podcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” algselt seatud küsimuseks, millele vestluste käigus vastuseid otsime, on: mida tähendab olla edukas juht? See võtmeküsimus on kogu juhtimispodcasti läbiv punane niit. Veiko missioon on toetada juhtidel ja meeskondadel saavutada soovitud eesmärke keskendudes tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Podcast on koht, kus lisaks temale jagavad juhtimisteemadel oma mõtteid, teadmisi ja kogemusi Eesti erinevad tegevjuhid, tippsportlased, konsultandid-koolitajad ja teised juhtimisega lähedalt kokku puutuvad inimesed. Kuulake ikka!

Hiljutised