Margus Peek: loomuomased tugevused tunneb ära sellest, et nende rakendamine annab meile energiat

JAGA:


Minu seekordseks vestluskaaslaseks on tugevustel põhineva juhtimise ekspert Margus Peek. Margus on mees, kes juba kümmekond aastat aitab juhtidel ja meeskondadel ennast paremini tundma õppida ning arendada just neile omaseid unikaalseid tugevusi. Tõepoolest, tuleb välja, et edukad juhid investeerivad kõvasti nii iseenda kui ka töötajate tugevustesse. Gallupi uuring on välja selgitanud, et ettevõttes, mille juht ei pööra tähelepanu enda ega töötajate individuaalsetele tugevustele, on pühendunud töötajate osakaal vaid 9%-ti. Samas, kui juhi fookus on aga tugevustel, tõuseb pühendunud töötajate osakaal 73%-ni. Istusime Margusega maha, et tugevustel põhinevast juhtimisest lähemalt rääkida.

“Kui mõelda sellele, kuidas ise saada teadlikumaks oma loomuomastest tugevustest, siis üks selline lihtne metoodika on mõelda sellele, mis on mind minevikus edukaks teinud. Ehk millised on olnud minu senised edulood ja hakata neid vaikselt analüüsima. Mis üldse on minu jaoks eduelamus? Kuidas ma olen neid asju teinud, kus ma õnnestusin? Kas ma olen teinud seda üksi või pigem kellegagi koos? Milliste rollide täitmine või ülesannete lahendamine mulle energiat annab? Oluline on just märgata, kust ma selle energia siis sain või milliste tegevuste juures oli minu energiapunkt maksimumis. Ja ka vastupidi – mõelda ka sellele, millised on need ülesanded ja rollid, mis minult pigem energiat röövivad, kus ma pean iseennast kogu aeg nagu tagant sundima ja lükkama, et asjad tehtud saaks. Tugevused tunneb ära just läbi selle, et kuidas ma ennast siis peale üht või teist ülesannet tunnen. Kas mul on õhtul energiat tegeleda hobide, sõprade ja perega või pigem mitte. Just selliseid olukordi analüüsides saame ka aimu, et kes me inimestena oleme ja kus meie tugevused paiknevad.” – Margus Peek

Kuulake ikka …

Veel

Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis
Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelishttp://www.valkiainen.ee/blogi
Juhtimiskoolitaja ja coach'i Veiko Valkiainen'i podcast “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” vastab küsimusele: mida tähendab olla edukas juht? Podcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” algselt seatud küsimuseks, millele vestluste käigus vastuseid otsime, on: mida tähendab olla edukas juht? See võtmeküsimus on kogu juhtimispodcasti läbiv punane niit. Veiko missioon on toetada juhtidel ja meeskondadel saavutada soovitud eesmärke keskendudes tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Podcast on koht, kus lisaks temale jagavad juhtimisteemadel oma mõtteid, teadmisi ja kogemusi Eesti erinevad tegevjuhid, tippsportlased, konsultandid-koolitajad ja teised juhtimisega lähedalt kokku puutuvad inimesed. Kuulake ikka!

Hiljutised