Inimese olemus ja juhtimispraktikad

JAGA:


Käesolev episood on jätk minu mõtiskluste seeriast coachingu ja juhtimiskoolituste kontekstis. Seekord on teemaks inimese olemus ja seosed juhtimispraktikatega. Arutlen valjult, kuidas meie baasuskumused inimese olemusest hakkavad mõjutama meie juhtimispraktikaid.

“Minu sügav uskumus on, et inimesed on oma päris loomuses heatahtlikud ja püüdlevad selle poole, et siin maailmas midagi ägedat, vinget ja head teistega koos ära teha. Ma ei usu, et inimesed tuleksid hommikuti tööle mõttega, et täna tahaks küll teha võimalikult kehva tööd või hiilata oma laiskuse ja rumalusega. Kuigi mõnikord võib tõesti tunduda vastupidi, siis ma siiralt usun, et me kõik tahame olla oma tegevuses edukad, olla milleski väga head, teha midagi maailmatasemel. Ja teha seda kõike niimoodi, et me tunneksime, et me oleme saanud iseseisvalt oma tegevuse käekäigu üle otsustada, langetada iseseisvalt valikuid, kuidas me siin maailmas toimetame. Samal ajal tehes seda kõike koos teiste ägedate inimestega ning tunda sellest kõigest koos rõõmu. Need kolm inimese baasvajadust – vajadus kompetentsuse, autonoomia ja seotuse järele – on enesemääratlusteooria järgi inimese olemuse ja käitumise mõistmise aluseks. Ja kui meile mõnikord tundub, et inimesed on rumalad või laisad ja me ei saa inimesi usaldada – näed, ta keeras mingi käki kokku; ta ei tee oma tööd hästi; ta tekitab tiimis probleeme ja ei saa teistega läbi –, siis see tundub nagu, et tegemist oleks inimloomuse väljendusega. Et see inimene ongi selline või see ongi paha inimene, see ongi rumal inimene, see ongi konfliktne inimene jne. Enne, kui me paneme inimesele sildi külge ja asetame ta mingisse kasti, kutsuks ma omalt poolt uurima, kas see keskkond ja see konkreetne situatsioon, kus inimene toimetab ja ka see roll või amet, mida inimene täidab soosivad nimetatud kolme vajaduse täitmist? Kas see keskkond, seesama organisatsioon, sealne juhtimiskultuur ja ka inimese rollist tulenevad tööülesanded toetavad nende kolme vajaduse täitmist?” – Veiko Valkiainen

Kuulake ikka …

Veel

Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis
Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelishttp://www.valkiainen.ee/blogi
Juhtimiskoolitaja ja coach'i Veiko Valkiainen'i podcast “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” vastab küsimusele: mida tähendab olla edukas juht? Podcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” algselt seatud küsimuseks, millele vestluste käigus vastuseid otsime, on: mida tähendab olla edukas juht? See võtmeküsimus on kogu juhtimispodcasti läbiv punane niit. Veiko missioon on toetada juhtidel ja meeskondadel saavutada soovitud eesmärke keskendudes tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Podcast on koht, kus lisaks temale jagavad juhtimisteemadel oma mõtteid, teadmisi ja kogemusi Eesti erinevad tegevjuhid, tippsportlased, konsultandid-koolitajad ja teised juhtimisega lähedalt kokku puutuvad inimesed. Kuulake ikka!

Hiljutised