Nele Reimann: Mäe pääl vai mõtsa veeren om võrokõsõ kodo. Märgotuisi ütsindä bussiga sõitõn

JAGA:

Helüaida 23. märgotus (21.10.2021). Kokko loet numbrõ näütäse, kuis liinu pite eläs hulga inämb inemiisi ku maal. A kas kiäki om kokko arvanu, ku hulga om noid, kiä olõs tahtnu siiäkanti jäiä, a elukorraldus ei jätä näile säänest võimalust? „A ku ilm om tõtõstõ pöörän, om tuud, mis tulõman, siski paremb vasta võtta uma mäe pääl mõtsa veeren, ku laja ilma võõridõ teie pääl,“ arvas Reimanni Nele. Uman Lehen ilmunu artikli “Ütsindä bussi pääl“. Foto: eräkogo.

Veel

Helüait - Kullõ õnnõ!
Helüait - Kullõ õnnõ!https://xn--helait-5ya.ee
Kirändüs ja perimüs. Latsilõ ja suurilõ. Võro keelen.

Hiljutised