Kotussit Madis Kõivu loomingust

JAGA:

Võrokõnõ Kõivu Madis oll füüsik, filosoof ja kiränik. Timä 90. sündümise päävä meelenpidämises 2019. aastaga 5. detsembril lugõsiva kats võrokõist, Saarõ Evar ja Kalla Urmas, aparaadile ette mõnõ hindävalit võrokeelitse jupikõsõ Madise loomingust. Täämbädse päävä vahendiidega kullõldavas sai ka üts 1996. aastagal helükasseti jaos sisseloet jutt. Pilt Madis Kõivust om peri Võro Instituudi arhiivist.

Veel

Helüait - Kullõ õnnõ!
Helüait - Kullõ õnnõ!https://xn--helait-5ya.ee
Kirändüs ja perimüs. Latsilõ ja suurilõ. Võro keelen.

Populaarsed

Hiljutised