Kuivõrd eestlane mõistab ja taipab kristlust?

JAGA:Selles saates küsime, kas ja kuivõrd eestlane üldse taipab kristlust? Mis seda takistab? Millised oleks selleks vajalikud eeldused? Milline on Kõrg- ja Madalkiriku (sektide) erinevus? Kuidas asetub kristlus kui bhakti-usund maailmareligioonide konteksti nii võrdleva usunditeaduse kui ka transpersonaalse püshholoogia vaatenurgast? Ja miks soovitas Carl Gustav Jung ajal, mil algas Ida Tarkuse buum, süüvida pigem omaenda arhetüüpsetesse (kristlikesse) juurtesse?

Veel

Üle inimlike piiride
Üle inimlike piiride
Üle inimlike piiride. Podcasti saatejuht Peeter Liiv.

Hiljutised