Läksime tülli.

Kirjuta tissident@ekspressmeedia.ee
insta @tissident
FB @tissident
tasku.delfi.ee