Ekspordivägi: Kuidas siseneda Soome turule?

JAGA:


Stuudios on Janek Kalbin, pikaajalise toiduainetööstuse ekspordi ja müügikogemusega ekspert, kes jagab kogemusi Soome turule sisenemiseks.
Saatejuht Anu-Mall Naarits.

Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“ tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).

Veel

Turundusraadio
Turundusraadiohttps://www.mi.ee
Podcast by Marketingi Instituut

Hiljutised