Märt Põder on loonud e-valimiste süsteemi, mis on turvalisem kui riigi oma

JAGA:

Vestlesime 15. juunil e-valimiste puudustele tähelepanu juhtiva infovabaduse ja digiõiguste aktivisti Märt Põdraga. Teemaks muidugi äsjased europarlamendi valimised, kus taaskord läks läbi mitu kehtetut e-häält. Lisaks rääkisime veebilehest, kuhu Põder on püsti pannud alternatiivse hääletusplatvormi, mis on turvalisem, kui riigi e-hääletamine. Nimelt on seal iga samm, erinevalt riigi e-hääletuse süsteemist, ka päriselt üle-kontrollitav.

 

Põder on vabariigi valimiskomisjonile ja riigikohtule esitanud ka viis valimiskaebust, millest vastuse on hetkeks saanud vaid esimene. Märt ise kommenteerib seda järgmiselt: “Riigikohus aga sisulistele küsimustele lahenduse andmise asemel otsustas, et testimise ulatuse ja ajakava võib valimiste korraldaja määrata ka pärast juba toimunud testimist tagantjärele – sisuliselt tähendab see, et kui testimise tulemused ei meeldi, siis saab määrata tagantjärele sellise ulatuse, et sobimatud tulemused ei mahtunud testi piiresse. Kuna testimise ulatust polnud määratud ja see oli eelduslikult piiramata, siis minu kui vaatleja väljatoodud ja testimisel tuvastatud vastuoludega valimisseadustikuga täpselt nii talitatigi – üteldi tagantjärele, et nende osas nad süsteemi parajasti ei testinud.”

Sisuliselt on tegu kaebustega, mis jäid eri formaalsetel põhjustel eelmistel valimistel arutamata ja seekord püüab Põder esitada need vorminõuetele vastavalt, et Riigikohus võiks neid sisuliselt arutada.

Video:

www.telegram.ee/eesti/video-mart-poder-on-loonud-e-valimiste-susteemi-mis-on-turvalisem-kui-riigi-oma

 

Veel

Telegrami Podcast
Telegrami Podcasthttps://www.telegram.ee/podcast
Konspirituaalses meelelahutussaates jutustavad Telegrami asutajad Hando Tõnumaa ja Mariann Joonas päevakajalistel teemadel, seda muidugi tsensuurivabalt.

Populaarsed

Hiljutised