Rüütli 15 podcast #8 – Eesti olulised spordihetked

JAGA:Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi podcasti Rüütli 15 episoodis saab järje juba korra laual olnud teema, kui juttu tuleb olulisemate spordihetkede valimisest Eestis. Spordimuuseum on ühes rahva häälega välja valinud kümme hetke kõige olulisemat momenti Eesti spordiajaloos. Rõhutame, et tegemist on mitteametliku ning kindlasti mitte lõpliku nimistuga, sest uusi ja erakordseid saavutusi tuleb järjest peale ning täna erilisena tunduv hetk võib tulevikus mõne teise momendi kõrvalt vaadatuna hoopiski kahvatuda. Olulisi Eesti spordihetki tutvustavad Kalle Voolaid, Urmet Paloveer ja Rait Männik.

Spordimuuseumi Rüütli 15 podcastide kohta leiad rohkem infot: www.spordimuuseum.ee/mis-toimub/podcast

www.spordimuuseum.ee

Veel

Rüütli 15
Rüütli 15https://www.spordimuuseum.ee
Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi podcastis “Rüütli 15” arutletakse spordist kui ühest olulisest lülist ühiskonnas – kuidas on sporditegemine ajas muutunud ning mis probleemid sellega kaasnenud. Samuti ei jää kajastamata kõige päevakajalisemad teemad, mis ühel või teisel moel spordimaailmas esile kerkivad. Saates saavad sõna nii muuseumi enda spordirahvas, kes igapäevaselt tegelevad Eesti spordiloo kogumise, talletamise ja jagamisega just Rüütli 15 aadressil asuvas spordimuuseumis, kui ka külalised väljastpoolt.

Hiljutised