17 Lauri Õunapuu- Mardisandilaulud. Hasso Krulli pajatused

JAGA:


Laulu teksti aluseks on Lauri Õunapuu, Janika Orase ja Urmas Kalla poolt toimetatud Karula, Antsla ja Urvaste kihelkonnast üles kirjutatud mardilaulude tekstid.
Lauluviisi aluseks on Marie Nutilt Rõuge kihelkonnast 1972. a. Herbert Tampere ja Ottilie Kõiva poolt salvestatud mardilaul (EKM ERA, RKM, Mgn. II 106 a) ning Karula kihelkonnast 1909. a. üles kirjutatud mardilaulu viis (EKM ERA, EÜS VI 203 (43)). Viimase kogujateks olid August Kiiss, Jaan Sossi ja Alfred Mõttus.

Järellauljad on: Kaido Kama, Laas Õunapuu, Agu Trolla ja Uku Freiberg

Veel

Regilaulu Podcast
Regilaulu Podcasthttps://www.folk.ee
Projekt “Regilaulu Podcastid”, ehk maakeelse nimega “taskuhäälingud”, said ellu kutsutud, et pakkuda kuulajaile ning lauljatele ehedas esituses eesti iidseid regilaule. Et juhtida tähelepanu nende laulude poeetilisele vormile ja laulukõlale. Tuua tagasi lauldud regivärsi kaduma kippuvat funktsiooni.

Hiljutised