Ööülikool. Aveliina Helm ja Kaupo Palo "Dialoogis: Bioloog ja füüsik"

JAGA:


Bioloog Ernst Mayr väidab oma suurejoonelise teose “Bioloogilise mõtte ajalugu” sissejuhatavas osas, et füüsikateadusi ei saa pidada bioloogiast kaalukamaks – mis siis, et bioloogilised kehad alluvad füüsikalistele seaduspärasustele –, kuna Mayri väitel on elusorganismide, bioloogiliste süsteemide organiseeritus anorgaanilisest ainest keerukam. Mõlemad – nii füüsikalised kui ka bioloogilised teadused on vajalikud ja kõnekad. Füüsikute-matemaatikute ja bioloogide vahelise võrdse dialoogi võimalusi puudutab ja esindab ka sellenädalane “Ööülikooli” saade.

Veel

Ööülikool
Ööülikool
Sarja temaatika hõlmab humanitaarteadusi, muusikat, teatrit, filmi, kunsti, rahvuskultuuri ning ainevaldkonda, mida tinglikult võiks nimetada ?inimene ja looduskeskond?. Ööülikooli suurim ime on see, et oleme suutnud ühe ilmapuu alla kokku tuua nii erinevaid mõtlejaid. Kõik saavad jääda iseendaks ja kõnelda sellest millest neile teada antud.

Hiljutised