Tanel Jäppinen arutleb Iti Pälliniga kolmandate täiskasvanute rollist meie laste elus. Need on ristivanemad, vaderid ja teised, kes lapse isiksuse kujunemisel ja tema maailmavaate vormimisel nii suurt rolli mängivad. Ja missugused on selliste suhete varjuküljed?