Taavi Veskimägi: hea juhtimise edu võti on eestvedamine narratiivi kaudu

JAGA:


Minu seekordseks vestluskaaslaseks on Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. Kui viimased kaheksa aastat on Taavi olnud Eleringi juhi rollis, siis sellele eelnevad kaheksa aastat kuulusid poliitikale. Tal oli võimalus poliitikas oldud aja jooksul juhtida nii Riigikogu suurimat fraktsiooni kui erakonda, töötada rahandusministri ja Riigikogu aseesimehena. Enne poliitikasse siirdumist töötas Taavi riigiametnikuna Rahandusministeeriumis. Ta on osalenud ka paljude riigi enamusosalusega äriühingute nõukogude töös. Täna aga räägime sellest, mis asi see juhtimine siis Taavi mätta otsast vaadatuna ikkagi on ja kus ta juhtimiskvaliteedi kasvu kõige enam näeb.

“Me näeme igapäevaselt seda, et juht tegeleb juhtimisega siis, kui kõik muud tööd on tehtud. Ta peab esmalt ikkagi ennast mingi valdkonna eksperdiks ja alles teisalt siis juhiks. Tuleb küll tõdeda, et eelkõige kehtib see keskastme juhtide puhul. Kui nüüd aga tulla minu põhisõnumi juurde, et juhi töö ongi eestvedamine, siis sellega tahan ma sisuliselt öelda seda, et juhi edukust ei mõõdeta mitte selle järgi, mida ta parasjagu ise juhina ära suudab teha, vaid ikkagi seeläbi, kuidas ta suudab teiste tööd korraldades kogu oma meeskonna edukust ja tulemuslikkust tõsta. Selle kõige juures on minu arvates edu võtmeks just eestvedamine selge narratiivi kaudu. Mina juhina olen väga visiooni inimene; mind tõmbavad käima suured visioonid ja sellest lähtuvalt on ka eestvedamine läbi narratiivi mulle omane juhtimisviis. Minu kui juhi stiili väljendab see, et ma loon selge visiooni sellest, kuhu me teel oleme, mida me organisatsioonina saavutama peame ja olen siis nö heas mõttes selle visiooni evangelist, et see koos teistega läbi arutatuna viia kõikide organisatsiooni liikmeteni. Oluline on, et tõesti kõik inimesed organisatsioonis mõistaksid, mis on nende töö tähendus selle visiooni kontekstis. Et kõik inimesed tajuksid, et nad on osa sellest narratiivist; et see visioon on midagi, mida me kõik koos soovime ja suudame ellu viia; et sellega tegelemine tooks meile sära silmi. Ja siis loomulikult tuleb kindlustada pidev tagasisidestamine, et hoida kätt pulsil ja toetada organisatsiooni liikumist õigel kursil. Selleks on mul oma meeskonnaliikmetega kalendris iganädalased pooletunnised üks-ühele kohtumised, kus ma saan juba praktikas kindluse nende tegevuse ja meie ühise visiooni joondumise kohta.” — Taavi Veskimägi

Kuulake ikka …

Veel

Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis
Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelishttp://www.valkiainen.ee/blogi
Juhtimiskoolitaja ja coach'i Veiko Valkiainen'i podcast “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” vastab küsimusele: mida tähendab olla edukas juht? Podcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” algselt seatud küsimuseks, millele vestluste käigus vastuseid otsime, on: mida tähendab olla edukas juht? See võtmeküsimus on kogu juhtimispodcasti läbiv punane niit. Veiko missioon on toetada juhtidel ja meeskondadel saavutada soovitud eesmärke keskendudes tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Podcast on koht, kus lisaks temale jagavad juhtimisteemadel oma mõtteid, teadmisi ja kogemusi Eesti erinevad tegevjuhid, tippsportlased, konsultandid-koolitajad ja teised juhtimisega lähedalt kokku puutuvad inimesed. Kuulake ikka!

Hiljutised