Maria Veltmann: väärikus kui juhtimise põhiprintsiip

JAGA:


Minu seekordseks vestluskaaslaseks on sügava erudeerituse, elutunnetuse ja selge kõnepruugiga Maria Veltmann, kes on juba üle 20 aasta olnud seotud hindamiskeskusega Tripod nii konsultandi, tegevjuhi kui ka partnerina. Varasemalt on ta töötanud rahvusvahelises sihtotsinguettevõttes Amrop.
 Marial on tohutud kogemused juhtide testimisel ning juhtide hindamiseks mitmesuguste värbamis- ja uurimismeetodite kasutamisel. Temaga vestlus on selge ja lihtne ning samal ajal kõnekas ja sügavamõtteline.

“Juhi edukuse eelduseks on piisav eneseteadlikkus ning piisav usaldustase iseenda ja maailma vastu. Ja seal taga on mõned selged universaalsed inimlikud printsiipid. Ühe üliolulise märksõnana — baasväärikus. Juhid peaksid suutma organisatsioonis luua inimestele õhkkonna, kus ükskõik, millisel töökohal asuv inimene tunneb ennast väärikana. See taandub paljudele olukordadele: kui me liigselt konrollime ega usalda, kui me mikro-manageerime ja anname mõttetuid ülesandeid või hullem veel — kui me ei tea isegi, mida me tahame; siis ei taju inimesed, et neid koheldakse sellistes oludes väärikalt. Isegi kui inimest väärtustatakse, ei pruugi see veel tähendada, et teda väärikalt koheldakse. Kuid soov ennast väärikalt tunda on kõikides inimestes olemas. Selleks, et juhina teistega väärikalt käituda, peab juht iseennast sisemiselt tajuma väärikana, ja ka vastupidi — selleks, et ennast väärikaks pidada, peab juht ka ise väärikalt käituma.” — Maria Veltmann

Kuulake kindlasti …

Veel

Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis
Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelishttp://www.valkiainen.ee/blogi
Juhtimiskoolitaja ja coach'i Veiko Valkiainen'i podcast “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” vastab küsimusele: mida tähendab olla edukas juht? Podcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” algselt seatud küsimuseks, millele vestluste käigus vastuseid otsime, on: mida tähendab olla edukas juht? See võtmeküsimus on kogu juhtimispodcasti läbiv punane niit. Veiko missioon on toetada juhtidel ja meeskondadel saavutada soovitud eesmärke keskendudes tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Podcast on koht, kus lisaks temale jagavad juhtimisteemadel oma mõtteid, teadmisi ja kogemusi Eesti erinevad tegevjuhid, tippsportlased, konsultandid-koolitajad ja teised juhtimisega lähedalt kokku puutuvad inimesed. Kuulake ikka!

Hiljutised