Jari Kukkonen: juhi ülesanne on teha ennast mittevajalikuks, kus tiim toimiks ilma juhi sekkumiseta

JAGA:


Minu seekordseks vestluskaaslaseks on pikaajaline juhtimiskonsultant ja –koolitaja Jari Kukkonen. Jaril on üle paarikümne aasta rahvusvahelist kogemust ettevõtjana, juhina, juhtimiskonsultandina ja koolitajana. Tema olulisemad koolitus- ja konsultatsioonivaldkonnad on seotud eestvedamise ja enesejuhtimisoskustega, protsesside tõhustamise ja efektiivsusega juhtimises, samuti strateegilise juhtimise ja tootlikkuse arendamisega. Jariga oli väga äge põrgatada mõtteid juhtimise olemuse üle erinevatest vaatenurkadest.

“Nii nagu ma olen ka mõnede juhtide käest kuulnud, proovivad nad teha ennast mittevajalikuks. Mida see tähendab? Oma juhtimisefektiivsust käsitlevatel koolitustel annan sageli osalejatele sellise ülesande, et nad mõtleksid, milliseid küsimusi neilt juhtidena pidevalt küsitakse, milliseid otsuseid juhtidena nad peavad vastu võtma ja milliste muredega inimesed üldse nende poole pöörduvad. Vastustest koorub tavaliselt välja mitmeid asju, kus peitub võimalusi efektiivsemaks igapäevajuhtimiseks. Võtmeteema on, kuidas korraldada oma ettevõttes või tiimis asjad nii, et sinu kui juhi käest ei oleks vaja kõike küsida? Et inimesed oleksid iseseisvamad ja juhinduksid oma tegevuses oma parimast äranägemisest? Juhina on oluline teadvustada, et sina ei pea kõiki otsuseid langetama; sinu inimesed on täiesti võimelised paljusid otsuseid ise vastu võtma. Tavaliselt tähendab otsuse saamine kellegi juhi käest mõttetut ootamisaega: saada kõigepealt vastava juhi tähelepanu, anda talle siis edasi kogu info, lasta tal seda infot seedida, oodata ära tema otsus ning siis ka näha, et see otsus päriselt rakenduks. Lisaks tähendab see ka riski, et kui otsustamine läheb mitu tasandit ülespoole, siis võib teema adekvaatseks mõistmiseks vajaliku info liikumises esineda kadusid või moonutusi. Samuti olen näinud ka mitmeid juhuseid, kus otsuse tegemise tasandil ei ole seda vajalikku kompetentsi, et tark otsus langetada – see oskusteave asub hoopis sealsamas madalamal juhtimistasemel, kus seda otsust oodatakse ja vajatakse. Efektiivsus juhtimises tähendabki otsustusvastutuse andmist sinna, kus on vastav info ja kompetents. Niiet eelnevast tulenevalt on üks oluline juhi ülesanne teha ennast mittevajalikuks, kus organisatsioon toimiks ja protsessid töötaksid ka ilma juhi pideva sekkumiseta.” – Jari Kukkonen

Kuulake ikka …

Veel

Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis
Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelishttp://www.valkiainen.ee/blogi
Juhtimiskoolitaja ja coach'i Veiko Valkiainen'i podcast “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” vastab küsimusele: mida tähendab olla edukas juht? Podcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” algselt seatud küsimuseks, millele vestluste käigus vastuseid otsime, on: mida tähendab olla edukas juht? See võtmeküsimus on kogu juhtimispodcasti läbiv punane niit. Veiko missioon on toetada juhtidel ja meeskondadel saavutada soovitud eesmärke keskendudes tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Podcast on koht, kus lisaks temale jagavad juhtimisteemadel oma mõtteid, teadmisi ja kogemusi Eesti erinevad tegevjuhid, tippsportlased, konsultandid-koolitajad ja teised juhtimisega lähedalt kokku puutuvad inimesed. Kuulake ikka!

Populaarsed

Hiljutised