Harald Lepisk: vinged juhid kutsuvad esile inimeste isiksuslikku arengut

JAGA:


Minu seekordseks vestluskaaslaseks on ‘elukutseline inspireerija’ Harald Lepisk, nii ta iseenda kohta ütleb. Praktikas on Harald koolitaja enesearengu, ettevõtlikkuse ja avaliku kõnelemise alal. Tema koolituste pealkirjad on juba paljuütlevad: ‘Laetud akud’, ‘Armunud elusse’, ‘Idee Starter’ jne. Ta on ka haridusvaldkonna ettevõtja ja videograaf. Samuti veel ‘Inspiratsioon.ee’ arengukeskkonna ning ‘Lugudevestja’ ja ‘Kireleidja’ rakenduste looja. Ja kõigele lisaks ka veel ‘Elu looming’ podcasti saatejuht. Räägimegi Haraldiga, millisena tema näeb juhtimise olemust ja juhi rolli tänapäeval.

“Kui me räägime tänapäevasest juhtimisest, siis mulle tundub, et suund on üha enam sinnapoole, et suur osa sellisest klassikalises mõttes management tegevustest muutuvad automatiseerituks. Meil tekib kogu aeg juurde igasugust nutikamat tarkvara, mis võimaldab meil kõiki neid klassikalisi juhtimistegevusi lihtsustada ja efektiivistada. Võiks isegi öelda, et kaovad ära sellises tavapärases mõttes manageerimise ülesanded. Mida aga veel tarkvara ei suuda teha on just selline inimlik osa sellest juhtimistööst, sh inspireerimise ja eestvedamisega seotud teemad. Siin ma näen juhtimiskvaliteedi osas kolme erinevat tasandit. Esimene ja kõige algelisem tasand on informeerimine; teine tasand on inspireerimine; ja kolmas, kõige kõrgem tasand, on transformeerimine ehk olulise isiksusliku ja sooritusmuutuse esilekutsumine, kus siis hakatakse maailma nägema ja käituma täiesti teistmoodi. Kui nüüd juhtimiskvaliteedist rääkida, siis kõige vingem juht on minu arust see, kes ei piirdu ainult info tasandiga või isegi inspireerimistasandiga, vaid kes suudab oma meeskonnaliikmeid lausa isiksusliku arengu vaates transformeerida. See tähendab, et inimene on tänu juhi juhtimistegevustele mitte pelgalt oma sooritust nö tulemuslikkuse vaates parandanud, vaid kasvanud inimesena suuremaks isiksuseks nii eneseteadlikkuse taseme kui ka emotsionaalse heaolu mõttes. See on see, mille eest ma usun, et tulevikus üha rohkem juhtidele palka hakatakse maksma.” – Harald Lepisk

Kuulake ikka …

Veel

Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis
Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelishttp://www.valkiainen.ee/blogi
Juhtimiskoolitaja ja coach'i Veiko Valkiainen'i podcast “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” vastab küsimusele: mida tähendab olla edukas juht? Podcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” algselt seatud küsimuseks, millele vestluste käigus vastuseid otsime, on: mida tähendab olla edukas juht? See võtmeküsimus on kogu juhtimispodcasti läbiv punane niit. Veiko missioon on toetada juhtidel ja meeskondadel saavutada soovitud eesmärke keskendudes tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Podcast on koht, kus lisaks temale jagavad juhtimisteemadel oma mõtteid, teadmisi ja kogemusi Eesti erinevad tegevjuhid, tippsportlased, konsultandid-koolitajad ja teised juhtimisega lähedalt kokku puutuvad inimesed. Kuulake ikka!

Hiljutised