Anna-Kaisa Oidermaa: praegu vajame inimlikku lähedust ja head kontakti hoidmist

JAGA:


Minu seekordseks vestluskaaslaseks on kliiniline psühholoog, peaasi.ee keskuse nõustaja ja tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa. Kliinilise psühholoogina on ta tegutsenud pea 15 aastat ning tema eriliseks südameasjaks on noorte vaimne tervis. Jälle sai üks äge vestlus, kus põrgatasime mõtteid, kuidas paremini toime tulla praegusele pea peale löödud elukorraldusele omase stressi ja ärevusega.

“Mis nüüd puudutab suhete hoidmist meeskonnas, ja siin on muidugi vaja vaadata, millised on olnud meeskonna senised tavad ja praktika, siis kindlasti on praegusel ajal oluline omavahel võtta aega ka tööväliste teemade aruteluks. See on võimalus küsida nii iseendalt kui ka tiimiliikmetelt, kuidas meil päriselt läheb? Kuidas me tunneme ennast sellises uudses situatsioonis? Millist tuge üks või teine inimene praeguses olukorras vajab? Millised on meie eelistused üksteisega suhtlemisel? Jne. Ma soovitaks kõikidel juhtidel silma peal hoida oma inimestel, et nad oleks hoitud ja märgatud, seda nii läbipõlemise kui ka laiemalt vaimse tervise heaolu vaates. Hea oleks jälgida, kas tekib selliseid tülpimuse märke või ärrituvust inimestes või suhete pingestumist – see kõik võib viidata läbipõlemise tunnustele. Siin on hästi oluline, et juht annaks oma inimestele teada, et tema jaoks läheb päriselt ka korda, kuidas meeskonnaliikmed ennast vaimselt tunnevad. Selle väljenduseks ongi teema lauale tõstmine ja selle üle avatud ning inimlik arutelu. Kui me oma nö viirusele eelnevas tööelus igapäevaselt kokku puutusime, oli see siis kohvinurgas või muidu üksteise lauanurgale toetudes, siis ikka räägiti ka teemadel, mis puudutasid lisaks muud elu peale töö. Nüüd aga, kui koostöövorm on peamiselt virtuaalne ja veebikoosolekutest tulvil, siis ei pruugi jääda seda ruumi, et niisama elust ja olust omavahel mõtteid vahetada. Niiet sellist inimlikku lähedust ja head kontakti hoidmist on virtuaalmaailmas ehk vähem ja see on juhtidele väljakutse, kuidas sellist head kontakti ikkagi ka uudses kaugtöö formaadis elus hoida. Selleks võib võtta näiteks koosolekute alguses või lõpus natuke aega, et lihtsalt tiimilt küsida, kuidas neil muidu läheb ja rääkida asjadest, mis neile tööväliselt ka korda lähevad. Selliste väikeste kõrvalpõigetega on võimalik meeskonda tuua rohkem inimlikku kontakti ja seda kasvatada.” – Anna-Kaisa Oidermaa

Kuulake ikka …

Veel

Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis
Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelishttp://www.valkiainen.ee/blogi
Juhtimiskoolitaja ja coach'i Veiko Valkiainen'i podcast “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” vastab küsimusele: mida tähendab olla edukas juht? Podcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” algselt seatud küsimuseks, millele vestluste käigus vastuseid otsime, on: mida tähendab olla edukas juht? See võtmeküsimus on kogu juhtimispodcasti läbiv punane niit. Veiko missioon on toetada juhtidel ja meeskondadel saavutada soovitud eesmärke keskendudes tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise. Podcast on koht, kus lisaks temale jagavad juhtimisteemadel oma mõtteid, teadmisi ja kogemusi Eesti erinevad tegevjuhid, tippsportlased, konsultandid-koolitajad ja teised juhtimisega lähedalt kokku puutuvad inimesed. Kuulake ikka!

Hiljutised