Minu seekordseks vestluskaaslaseks on psühholoog, psühhoterapeut, coach, organisatsioonikonsultant ja koolitaja Viktoria Saat. Viktoria on lõpetanud Sankt-Peterburgi Puškini-nim. riikliku ülikooli psühholoogia erialal, jätkas seejärel õpinguid USA-s psühhoteraapia ja konfliktilahenduse valdkonnas Portlandi Protsessitöö Instituudis ning on täna ViktoriaSaat HR Consulting OÜ omanik ja juhataja. Teda tuntakse ka populaarse raamatu „Suhte alkeemia“ autorina. Räägime Viktoriaga juhtide isiksuslikust arengust, pikemalt peatume aga süvademokraatia teemal juhtimises ja suhetes.

“Edukad juhid toetuvad oma tegevuses süvademokraatia põhimõttele, mis väljendub juhtimises nii, et esmapilgul kriitikute, häirijate või ebamugavate inimestena näivad tiimiliikmed osutuvad väga väärtuslikeks nii juhi enda kui ka kogu meeskonna edasise arengu seisukohalt. Tavamõistes tuleks kõik segajad ja häirijad oma elust eemaldada ilma, et me tegelikult teadvustaksime, mis siis ikkagi see häirija meile öelda soovib. Häirijad on aga tegelikult meie õpetajad elus. Kui me oleme vastakuti keeruliste olukordadega või keeruliste inimestega, siis peame aru saama, miks see meid häirib. Kuidas see keerukus, mis siis selles konkreetses situatsioonis või inimeses minu jaoks väljendub, tahab, et ma juhina arenen? See häirija tahab mulle õpetada, millist omadust endas pean ma arendama selleks, et selle häirijaga toime tulla. Häirija peegeldab juhile neid omadusi endas, mis ei ole veel piisavalt välja arenenud ja mis vajavad teadvustamist. See häirija, mis iganes vormis see ka ei väljenduks, tuleb juhi ellu seetõttu, et ju siis on aeg tal sellega endas tegeleda. Häirija tuligi sinu ellu selleks, et juhina saaksid selle konkreetse omaduse enda olemasolevasse isiksusse integreerida ja seeläbi oma toimetulekuvõimekust laiendada.” — Viktoria Saat

Kuulake ikka …