Minu seekordseks vestluskaaslaseks on Priit Kuuskme, mees, kelle tiitlite hulgast lisaks koolitajale leiad sellised märksõnad nagu edutreener ning life & business coach. Hariduselt kodus nii ehituses kui ka majanduses, on Priit varasemalt ligemale 15. aastat töötanud erinevatel juhtivatel ametikohtadel kindlustusäris. Täna toimetab ta aga coachina, kes aitab juhtidel ja meeskondadel olla edukamad lahendades nende ees seisvaid küsimusi.

“Kui inimesed toimetavad oma lähedaste ja pere ringis, siis nad on altimad mõtlema sotsiaalselt laiemalt, sh näiteks sellele, kuidas nende endi laste kasvatamine mõjutab ühiskonda. Kui aga minnakse tagasi juhi rolli, siis kipub selgelt fookus kitsalt sellele, kuidas kasumit teenida. Inimene ühes või teises rollis on ju iseenesest seesama, kuid fookuse asetus on üpris erinev. Juht tegelikult peaks rohkem mõtlema oma mõjuulatusele. Mitte ainult oma kõige lähedasemale tiimile, vaid palju laiemalt – kogu organisatsioonile, kliendiringile ja üldse ühiskondlikule kasule. See on juhtide jaoks ühelt poolt märkamise ja teiselt poolt ka avatuse ja julguse koht, et tulla oma vanast kitsast vaatenurgast välja. See on see, kui juht hakkab selgemalt nägema, et läbi tema kui juhi muutuse saab kõigepealt muutuda organisatsioon, siis kliendid ja lõpuks kogu muu maailm. Seepärast kasutan ka aeg-ajalt väljendeid nagu ‘organisatsioon on juhi nägu’ või et ‘kala hakkab mädanema peast’ – ja see on ju tegelikult tõsi. Ehk kui sa juhina hakkad nägema iseenda laiemat rolli ja oled avatud sellele, siis muutub juht pigem teenindajaks, kes tekitab võimalused oma töötajatele, klientidele ja laiemalt kogu ühiskonnale luua rohkem väärtust. ” – Priit Kuuskme

Kuulake ikka …