Minu seekordseks vestluskaaslaseks on end Postindustriaalseks industriaalseks ettevõtteks kutsuva mahuti- ja surveseadmeid valmistava ettevõtte AS-i Estanc tegevjuht Mihkel Tammo. Võib vast öelda, et Mihkel on uue põlvkonna juht, kes on viimaste aastatega teinud Estancist ühe Eesti innovaatilisema juhtimiskultuuriga tootmisettevõtte. Mihkliga räägimegi, kuidas tema juhtimisfilosoofia ja –kultuur on aidanud Estancil areneda Baltikumi ja Põhjamaade suurimaks omataoliseks ettevõtteks. Uue põlvkonna ja ajastu tippjuhina näeb ta, et pelgalt lühiajalise kasuminumbri jahtimise kõrval muutub olulisemaks jätkusuutlikkus ja inimlikkus juhtimises.

“Mina vaatan paljuski juhtimist läbi inimeseks olemise. Meie ettevõtte personalifilosoofiat kirjeldab ehk hästi see, et me soovime rikastada nende inimeste elusid, kes meil siin tööl käivad. Me teame, et inimestel on erinevad füsioloogilised ja psühholoogilised vajadused ning tööl käimine on üks oluline osa igaühe elust, mis peaks toetama nende vajaduste rahuldamist – siis on inimesed ka motiveeritud siin head tööd tegema. Inimese kolm kõige olulisemat vajadust, mis ehk töö tegemise juures enim tunnetatavad, on autonoomsus, pädevus ja tiimi kuuluvus. Nendest vajadustest saab kõik alguse ja nende vajaduste sidumine tööl käimisega on minu arust oluline. Töö tegemine on meie kõigi üks märkimisväärne osa elust. Ja ma loodan ja usun, et iga inimene, kes lõpuks meile tööle satub, tunnetab, et siin tööl käimine on üks täisväärtuslik osa tema elamise kogemusest. Paljuski minu juhtimiskultuur baseerubki sellele, et ma kõigepealt mõtlen, et me oleme kõik inimesed – see organisatsioon on inimeste kogum, kellel on ühine eesmärk, mille nimel me kõik oleme otsustanud oma aega ja energiat sellesse ettevõtmisesse pühendada. Nüüd küsimus, millega ma iga päev juhina tegelen, ongi see, et kuidas seda kõike selle meeskonnaga koos ellu viia; ning teha seda nii, et kõigil inimestel oleks siinne toimetamine tähendusrikas kogemus. Kõlab võib-olla keeruliselt, aga lõppkokkuvõttes tahan ma öelda seda, et kui inimene tuleb meile tööle, siis see keskkond, mille mina siin juhina ja meie siin tervikuna meeskonnana üles ehitame, peab olema selline, mis aitab igal inimesel tunda ennast väärtusliku ja tähendusrikkana.” – Mihkel Tammo

Kuulake ikka …