Fotografiska jutud: võrdõigusvolinik Christian Veske ja Tallinn Bearty festivali peakorraldaja Alvar Ameljushenko

JAGA:

Fotografiska tähistab Pride'i kuud podcast’iga. Selles episoodis kohtuvad võrdõigusvolinik Christian Veske ja Tallinn Bearty festivali peakorraldaja Alvar Ameljushenko.

Ole valmis stereotüüpide lammutamiseks. Kuidas suhestuvad LGBT-liikumine ja selle subkultuurid meie ühiskondliku reaalsusega? Karumeeste liikumine, mis sai alguse Ameerika läänerannikult on leidnud endale liikmeskonda Euroopast, Jaapanini ning Austraaliast Argentiinani. Kui esialgu oli liikumine seotud reaktsioonina LGBT-kogukonna enda kehtestatud (ilu)standarditele Ameerika Ühendriikides, siis kiiresti ühinesid karud ka laiema LGBT-aktivismiga. 

Millega tegelevad aga Eesti karud ning millised on nende elupaigast tingitud erisused? Kuidas nemad Eestis müüte lammutavad ja uusi narratiive ehitavad? Mis roll on seal kunstil? Kas lisaks karudele on Eestis ka veel teisi põnevaid olevusi?

Alvar Ameljushenko:

Alvar on Tallinn Bearty Festivali – rahvusvaheline karude kui ühe LGBT+ subkultuuri festivali – peakorraldaja. Tallinn Bearty missioon on seista võrdsete õiguste eest. Subkultuurifestivali korraldatakse Tallinnas juba alates 2014.aastast, iga aasta aprillikuus. Festivali peafookus on kunsti kaudu humanistlikke ideede rõhutamisel – kujutav kunst, muusika ja kinematograafia igal erineval aastal annavad selleks kogu maailmast kogukonna seest leitavate kunstiga tegelejate abiga suurepärase võimaluse.

Võrdõigusvolinik Christian Veske 

Christian Veske on varem töötanud erinevatel ametikohtadel Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudis (EIGE), sealhulgas juhtivatel kohtadel alates 2017. aastast ja 2022.aasta algusest instituudi esindajana Brüsselis. Valdkonnas alustas ta 2009. aastal soolise võrdõiguslikkuse peaspetsialistina. 

Senine töökogemus võrdõiguslikkuse valdkonnas Eestis ja Euroopa Liidus on andnud talle laialdased teadmised võrdsuspoliitikatest ning väljakutsetest, mis seisavad selle valdkonna ees Eestis ja Euroopa Liidus. Alates 2022. aastast on Christian soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Eestis.

Foto: Kaisa-Maarja Pärtel

Veel

Fotografiska Tallinn
Fotografiska Tallinnhttps://www.fotografiska.com/tallinn
Meile meeldib tõstatada küsimusi, kuid me ei pea neile vastama. Me ei väldi kriitikat, uskudes, et arutelud avavad uusi vaatenurki. Meile meeldib provotseerida, kuid fookuses pole provokatsioon ise. Me soovime inspireerida teadlikumat maailma.

Populaarsed

Hiljutised