PARE podcast: Avameelselt inimeste juhtimisest! #6

JAGA:


Avameelselt inimeste juhtimisest on PARE podcastide sari, kus räägime teemadel, mis kõnetavad igaüht, kes peab oluliseks inimeste juhtimise head kvaliteeti.

Kuuenda saate teema on mitmekesisus ja kaasav juhtimine. Arutleme kaasava juhtimise teemal organisatsiooni kultuuri muutuste elluviimisel mitmekesisust oskuslikult rakendanud Endla lasteaia juhi Grüüne Ottiga. Saatekülalisega vestlevad Taavi Libe ja Marget Mark.

Endla lasteaed võitis PARE parim personaliprojekt 2019 auhinna projektiga „Multikultuurne õppiv kogukond“ (MÕK)“, mis jäi PARE hindamiskomisjonile silma eelkõige kui laiaulatuslik, kaasav praktika.

Milliseid teadmisi ja oskusi toob endaga kaasa erasektorist tulev juht, kellel puudub varasem töökogemus eelkooliealiste lasteasutuses? Miks on kasulik erinevate sektorite töökogemus?

Milliste väljakutsete ees seisab juht, kui meeskond on harjunud koos töötama mitu kümnendit ning sisse on harjunud töömeetodid, mis on tänaseks ajale jalgu jäänud? Kuidas luua usalduslik, loov ja koostöötahteline meeskond, kui selle liikmed on erinevast rahvustest ja soost, erineva vanuse ja kultuuritaustaga? Mis päriselt töötajate suhtumise ja hoiakute muutuse esile kutsub ning kuidas seda teha? Milline roll on muutuste juhtimisel juhi enda mõtteskeemidel ja uskumustel?

Kuidas kaasata organisatsiooni arendamisse väliseid partnereid ja kasutada nende ekspertsust parimate lahenduste leidmisel ning välja töötamisel? Kui suurt rolli mängib juhtimises uudishimu ja katsetamisjulgus?

Miks kaasav juhtimine on mitmekesisust hindava ja rakendava juhi kõige tulemuslikum juhtimisstiil?
Lisaks eelmainitud teemade avamisele jagavad saatekülalised 3 praktilist nõuannet, kuidas õnnestuda inimeste juhtimises.

Head kuulamist!
Saatejuht: Taavi Libe, Marget Mark
Saate produtsent: Marget Mark
Tehniline tugi: Tanel Triisa
Ootame Sinu tagasisidet saate kohta [email protected]

Veel

Avameelselt inimeste juhtimisest
Avameelselt inimeste juhtimisesthttps://pare.ee
“Avameelselt inimeste juhtimisest” on podcastide sari, kus räägime teemadel, mis kõnetavad igaüht, kes peab oluliseks inimeste juhtimise head kvaliteeti.

Hiljutised