Taking security for granted? NATO and the Baltic states

JAGA:


The pandemic has shown that there is a lot in our lives that we have perhaps taken for granted. Is this also true for security? Do we have a realistic understanding of the potential risks we are facing, the measures in place to mitigate them and our own roles in that? Are we taking deterrence efforts for granted, as they do not affect our daily lives?

The discussion will consider the threat that Russia poses to security in the Baltic region. It will assess the effectiveness of responses to this threat, focusing on NATO’s collective defence posture in the region, but also addressing wider societal measures to build resilience. It will consider whether these arrangements taken together are sufficient, and discuss possible enhancements.

Pandeemia näitas selgelt, kui suure osa oma elust võtame enesestmõistetavana. Kas see kehtib ka julgeoleku kohta? Kas meil on realistlik arusaam potentsiaalsetest riskidest, nende maandamiseks tehtavatest sammudest ja meie rollist selles? Kas võtame heidutustööd iseenesestmõistetavana kuna see ei ole meie igapäevases elus silmaga nähtav?

Diskusiooni käigus vaadeldakse ohtu, mida kujutab Venemaa Balti regioonile. Hinnatakse, kui efektiivsed on vastusammud sellele ohule, pöörates tähelepanu NATO kollektiivsele kaitsetegevusele regioonis, kuid samuti laiemaid samme ühiskondlikku vastupidavuse suurendamiseks. Hinnatakse, kas olemasolevad meetmed on piisavad, ja arutatakse potentsiaalseid arengusuundi.

Arutelujuht: Tomas Jermalavičius,International Centre for Defence and Security (ICDS)
Osalejad: Mikk Marran, Eesti Välisluureameti peadirektor(TBC)/Director General of the Estonian Foreign Intelligence Service (TBC)

o Indrek Sirp, Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor/Director of the National Security and Defence Coordination of the Estonian Government Office

o Matthew Hing, Briti kaitseatašee Eestis/British Defence Attaché to Estonia

o Kadi Silde, Eesti kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler/Undersecretary for Defence Policy at the Estonian Ministry of Defence
Arutelu korraldaja: ICDS, British Embassy Tallinn

Veel

Arvamusfestival
Arvamusfestivalhttps://arvamusfestival.ee/
Arvamusfestival toimub iga aasta augusti teisel nädalavahetusel Paides. Tegemist on ärksate ja aktiivsete inimeste kohtumispaiga ja mõttevahetuskohaga Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Festivali eesmärk on tuua kokku erinevaid vaatenurki ja ideid, et arutelude tulemusel sünniks uusi teadmisi, alguse saaksid uued ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ning areneks arutelukultuur Eestis.

Populaarsed

Hiljutised