Alar Tamming on ettevõtja ja psühholoog. Alar on valuutavahetusettevõtte Tavid AS suuromanik ja Eesti Transpersonaalse Assotsatsiooni asepresident. Alar on süvitsi uurinud inimese psühholoogiat, muutunud teadvuse seisundeid ja psühhedeelikume. Muutunud teadvuse seisunditest, müstilistest kogemustest ja teadusest, mis seda valdkonda puudutab on kaheksanda saate põhiteemad.

 

Saate märkmed

Alari taust [1:40]

Mida tähendab muutunud teadvuse seisund? [3:25]

Mis mõju on muutunud teadvuse seisundil [5:00]

Kuidas muutunud teadvuse seisundid tekkivad? [5:30]

Psühhedeelikumid ei ole narkootikumid [9:40]

Maurice Bucke müstilise kogemuse kirjeldus [11:30]

William James’i 4 müstilise kogemuse põhijoont [14:00]

Pahnke müstilise kogemuse kirjeldus [18:27]

Müstiliste kogemuste erinevused ja näiteid ajaloost [21:20]

Psühhedeelikumide kolmas laine [26:20]

MAPS – teadus ja uurimistööd psühhedeelikumitega [31:55]

MDMA positiivsed ja negatiivsed mõjud [36:00]

Isiksust muutvad omadused, mõju avatusele [40:00]

Psühhedeelikumide kategooriad – 9 perekonda [41:15]

Ühiskondlikud muutused võtavad aega [52:14]

Stanislav Grof’i psüühika struktuur [54:15]

Uuringute suunad maailma teaduses [57:19]

Psycherence 2018 Tallinnas [1:03:45]

Ayahuasca tutvustus [1:09:43]

Integratsiooni olulisus [1:17:48]

Teadus Eestis [1:20:13]

Microdosing ehk mikrodoseeringu olemusest [1:22:16]

Alari magistritöö [1:27:00]

Viimased mõtted [1:28:30]

 

Viited

Holotroopne hingamine

Floating tank ehk sensory deprivation tank

Floating.ee

MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies)

MDMA

LSD

Meskaliin – kaktuselised

Meditsiiline kanep

Psilotsübiin – seened

DMT – The Spirit Molecule

Ayahuasca

Iboga

Horizons konverents

Beyond Psychedelics konverents

Psycherence 2018

“Kosmiline siug” – Jeremy Narby

Microdosing

Erowid.org

“Kõrgem tarkus” – Roger Walsh ja Charles S Grob

“Sisekaemused ja väljavaated. Minu murelaps, LSD” Albert Hoffman

 

Mainitud inimesed

Maurice Bucke

William James

Walter Pahnke

Buddha

Plotinus

Dante

Francis Bacon

William Blake

Walt Whitmann

Louis Eduardo Luna

Roland Griffiths

Stanislav Grof

Susan Blackmore

Jeremy Narby

Dennis McKenna

Terence McKenna

Helle Kaasik