**Kommunikatsiooniteemalise minisarja teises saates on vaatluse all peamiselt korporatiivkommunikatsioon, millele lisaks puudutame otsapidi ka laiemale üldsusele suunatud tegevusi. Oma kogemusi ja nõuandeid jagab Luminori korporatiivkommunikatsioonijuht Hedwig Meidra.**

Ideepunkte saatest:

– Korporatiivkommunikatsioonis tuleb lähtuda nii valtkonna regulatsioonidest kui ka näiteks börsiettevõtte korral börsilt tulenevatest kohustustest. Seega on korporatiivkommunikatsioon tihti väga täpselt reglementeeritud.
– Kommunikatsiooni koht ettevõtte struktuuris sõltub paljuski igast ettevõttest ja hetke eesmärkidest, kuid üldiselt kehtib reegel, et mida lähemal on see tippjuhtidele, seda efektiivsemalt ja täpsemalt see toimib.
– Kanalivalikus tuleb arvestada igaühe eripäraseid ja kasutajaskonda. Näiteks Twitterit kasutavad eelkõige juhid ja ajakirjanikud. Seejuures on Twitter näiteks Lätis oluliselt populaarsem kui Eestis.
– Sisuturundusprojekte tehes tuleb eelistada pikaajalisemaid, üle kuu kuu kestvaid projekte, sest sõnumi viimiseks on vaja järjepidevust, mida üksikute sutsakatega ei saavuta.
– Müügile ja toodetele orienteeritud sisuturunduse asemel tuleks luua väärtust pakkuvad sisu.
– Peamine väljakutse on kõneisikute leidmine ja vormis hoidmine – kõneisikuks ei sünnita, see on pidev töö.