On seisukohti, mille järgi *performance marketing* on täielikult muutnud arusaama reklaamiostust ja hinnastamisest. Mõni teine seisukoht nii radikaalne pole pidades seda pigem digireklaami üheks taktikaks paljudest. Mida performance marketing endast kujutab ja kui oluline see on, sellest räägib meediakuu viimases saates Idea *digi performance* tiimi juht **Ailar Jüriado**.

**Ideepunkte saatest:**

– Performance marketing (PM) on reklaami liik, kus reklaamija maksab ainult tulemuse eest. Ailari sõnul on see pigem strateegia.
– PM-i kasutavad väga aktiivselt startupid, kellel on hea analüütiline võime ja kes väga täpselt tahavad näha tegevuste ja tulemuste otseseid seoseid.
– Kuigi performance marketing võimaldab mõõta ka otseselt rahalisi tehinguid, siis PM-i saab kasutada ka muude tegevuste puhul, millele on võimalik omistada väärtus – näiteks kodulehe külastus, konkreetsetele tootelehtedele jõudmine või ka uudiskirja tellimine.
– Peamiseks erinevuseks nö tavalise digireklaamiga on ostumudel ja hinnastamine. PM-i puhul hinnastatakse reaalne tulem, tavareklaamis hinnastatakse näitamisi või klikke.
– Kuna kanalites nagu Facebook ja Google on võimalik reklaamides teha vajadusel väga operatiivseid muudatusi, siis PM-i rahast oluline osa sinna liigubki. Siinsetes massimeedia kanalites võib muudatuse elluviimine võtta päevi. Selline operatiivsus pole piisav.
– PM-i eduka toimimise aluseks on täpne analüütika. Kõige olulisem on õigesti seadistatud Google Analytics.