Andmete, analüütika ja GDPRi minisarja viimases osas vaatame kurikuulsa isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisel, Alexela kogemusi jagab ettevõtte turundus ja kommunikatsioonijuht Kadri Ambos.

Ideepunkte saatest:

– Kui ettevõtted on varasemalt andmeid sihipäraselt ja põhimõttekindlalt kogunud ja hoidnud, siis ei too GDPR’i jõustumine liigset lisatööd.
– Peamise väärtusena näeb Ambos kliendiandmebaaside korrastamist ja nö ballastist vabanemist.
– Kui ettevõte tegutseb grupina, siis võib andmekaiste üldmääruse jõustumine tuua kaasa vajadust andmete kasutamise õigust klientidelt üle küsida – andmeid tohib kasutada ainult see ettevõte, kes neid küsis. Grupi teised ettevõtted seda teha ei tohi, kui andmeid ei ole küsinud just grupp ise.
– Kui aasta algul võis ettevõtjate hulgas täheldada teatavat ärevust seoses määruse jõustumisega, siis mai lõpu saabudes on pigem näha rahunemist ja mõistmist, et lu läheb edasi suhteliselt sama moodi. On ju andmete kogumist ja kasutamist ka seni seadused reguleerinud.