Ettevõtlusraadio saates on meil külas väliseestlane, ettevõtja ja investor Katre Saard, kes juhib Londonis 120 miljoni euro suurust fondi ja
Rootsis nõustab 160 miljoni euroväärtuses pensionihoiuseid. Katre Saard räägib enda investori ja ettevõtja karjäärist. Saates tuleb veel juttu pensionirahade investeerimisest
ja olukorrast pensionifonditest Eestis.
Saatejuhtideks Swen Uusjärv ja Mart Opmann